Skip to content

Speedbådskørekort

Pensum omfatter de stillede krav fra Direktoratet for søfartsuddannelse. Der vil blive mulighed for praktisk øvelsessejlads på Skanderborg Sø.
Efter endt kursus bliver der arrangeret teoretisk og praktisk prøve. Ud over kursusgebyr må der påregnes udgifter til undervisningsmateriale samt prøvegebyr til Søfartsstyrelsen.

Kurset afholdes i samarbejde med Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub.

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Mandag 28.03.2022 19:00-21:45 Sejlklubbens klublokale Regnar Høj Johnsen
2 Mandag 04.04.2022 19:00-21:45 Sejlklubbens klublokale Regnar Høj Johnsen
3 Mandag 25.04.2022 19:00-21:45 Sejlklubbens klublokale Regnar Høj Johnsen
Se alle Se færre

Regnar Høj Johnsen