Skip to content
Tilmelding til nyhedsbrev

Sejllads - Yatchskipper af 3. Grad

Sejllads - Yatchskipper af 3. Grad

Kurset omfatter sejladsplanlægning med videregående navigation, herunder strømberegning m.m., søvejsregler, skibskending, søret, sømandsskab, vagttjeneste og grundlæggende meteorologi.

Bestået duelighedsprøve for fritidssejlere er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen i Y3, der afholdes af udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen. 
Der undervises i følgende emner:

  • Sejladsplanlægning
  • Navigation
  • Sømandskab og søsikkerhed
  • Meteorologi
  • Søret
  • Vagttjeneste

Studiehåndbog for uddannelse til yachtskipper kan du hente her: Studiehåndbog for uddannelse til yachtskipper eller du kan besøge Søfartsstyrelsens hjemmeside for flere oplysninger her.

Du må påregne ekstra udgifter til materialer,  samt evt. eksamensgebyr.

Det er obligatorisk, at du har gennemgået brand- og sikkerhedskursus, inden du kan indstilles til Yachtskippereksamen af 3. grad. Brand og søsikkerhedskursus forventes afholdt i samarbejde med Dansk Søredning Juelsminde. Ved kursets start aftaler vi nærmere herom mht. dato for sikkerhedskurset m.m.

Efter kursusforløb skal du gennem underviseren tilmelde dig Yachtskippereksamen af 3. grad.
Eksamen søndag den 21. januar 2024. Information vedr. tidspunkt oplyses af underviser.

Kurset består af mange mødegange, som giver dig grundlæggende færdigheder indenfor emnerne i uddannelsen. Se kalender nedenfor med forbehold for ændringer i datoer og tidspunkter. Herudover kommer Søsikkerhedskurset, som ikke er en del af kursusprisen.

Nærmere information eller spørgsmål, kontakt da venligst: Sejlerskolen@juelsmindesejlklub.dk

Om uddannelserne til Yachtskipper af 3. og 1. grad
Søfartsstyrelsens yachtskipperuddannelse henvender sig til sejlere, der ønsker en videregående uddannelse med henblik på sejlads i større fritidsfartøjer, idet bestået eksamen giver mulighed for at føre fritidsfartøjer på 15-24 meters længde. Uddannelsen omfatter en grunduddannelse i yachtskipper af 3. grad (Y3), samt en videregående overbygning til yachtskipper af 1. grad (Y1). Første trin Y3, skal du have bestået, før du kan fortsætte med Y1.

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritids-fartøjer i fart på alle have og ret til at være fører af fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad og opnået ½ års fartstid, kan du søge om sønæringsbevis og dermed opnå ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.