Skip to content

Aftenskolen er åben for alle uden krav om coronapas, men vi skal naturligvis opfordre til rettidig omhu, så man ikke møder op med symptomer på sygdom. Så hjælpes vi ad med at passe på hinanden!

Gotved hos FOF

Gotved

Gotved

Hvad er Helle Gotvedgymnastik?

Gotvedgymnastikken tager sit udgangspunkt i Helle Gotveds tanker i 1945 om at sætte kroppen fri og finde tilbage til de naturlige reflekser.

Via musikken lærte Helle Gotved sine elever at give efter for kroppens naturlige bevægelser, så kroppen kunne komme til udfoldelse.
Gymnastikken har udviklet sig siden, inspireret af andre bevægelsesformer.

Gotved er effektiv og skånsom træning med funktionel bevægelse, hvor vi bruger musikken til at understøtte bevægelserne. 

Gotvedgymnastikken er for alle

Vi kommer hele kroppen igennem med rytmiske bevægelser, som løsner spændinger, styrker musklerne og kredsløbet i hele kroppen.

Gymnastikken giver bevægelsesglæde, energi og velvære og er for alle voksne, uanset alder eller fysik.

Veluddannede undervisere

Alle undervisere i Gotved har en to - treårig uddannelse fra Gotvedinstituttet. 

Vi formidler seriøs viden om kroppens behov for bevægelse med afsæt i Helle Gotveds læresætning: ”Det handler ikke om at komme først men om at komme til udfoldelse.