Skip to content

På grund af flytning til anden lokation er kontoret og telefonen lukket for betjening fra og med onsdag den 29. maj 2024 til og med mandag den 3. juni 2024. Vi er således klar ved telefonen tirsdag den 4. juni kl. 10:00

Italiensk B1

Italiensk B1

Selvstændig sprogbruger

Dette kursus er en fortsættelse af A2, og henvender sig derfor til dig, der har en del kendskab til det italienske sprog og ønsker at lære mere.
Du kan forstå hovedindholdet i en almindelig samtale eller nyhedsudsendelser i radio og tv om dagligdagsemner og udtrykke dig på et forståeligt og rimelig flydende, men enkelt og nogenlunde korrekt italiensk. Du kan læse autentiske tekster på et almindeligt niveau om dagligdagsemner.

Undervisningen

På dette kursus inddrages lettilgængelige italienske litterære tekster og sagprosatekster. Du kan sammenfatte indholdet af og stille spørgsmål til teksten på et rimeligt flydende, men enkelt sprog. Der arbejdes fortsat med den italienske grammatik efter behov.
Italiensk kultur, historie og aktuelle samfundsforhold udgør en naturlig del af kursets indhold.

Målet for dette kursus er at sætte dig i stand til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt i de fleste hverdagssituationer.

Der oplyses om undervisningsmateriale ved 1. mødegang.