Skip to content

Administrationen er flyttet. Kontoret er lukket for personlig betjening frem til 1. september. Du kan dog altid træffe os på telefon 6611 6845 mandag-torsdag kl. 10-14.

Værd at vide ved tilmelding

 • Tilmelding og afmelding

  Tilmeldingen
  Hvis du melder dig til i god tid, er chancen større for at få en plads på det ønskede kursus eller arrangement, du gerne vil deltage i. 

  Tilmelding foregår nemmest og hurtigst ved at gå ind på vores hjemmeside fof-ofm.dk, som indeholder alle vores tilbud i Odense, Svendborg, Fredericia, Middelfart og Assens. Du kan betale med Dankort, Netbank el. Mobile Pay. Du vil herefter modtage en reservationsbekræftelse pr. e-mail, og når vi har modtaget din betaling, får du en endelig bekræftelse på din plads på holdet. 

  Afmelding
  Hvis du fortryder en kursustilmelding, så kontakt os på kontoret. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding - så giv os besked, hvis du ikke kan deltage, så andre kan få glæde af pladsen. Se desuden punktet "Betingelser for tilbagebetaling af kursusgebyr".

  Undervisere
  Du finder oplysninger om den enkelte underviser på vores hjemmeside fof-ofm.dk. Telefonnummer på underviser oplyses ved henvendelse til kontoret. 

 • Materialeudgifter på kurserne

  Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer betales af deltagerne og afregnes direkte med underviseren.

 • Betingelser for tilbagebetaling af kursusgebyr

  Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 14 dage før holdets planlagte start, dog fratrukket et administrationsgebyr på 200,- kr. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan ikke refunderes. Vi gør opmærksom på at betaling for en-dagskurser og foredrag ikke refunderes.

  Vi refunderer ikke betaling for rejser og udflugter efter sidste betalingsdato. Tegn en afbestillingsforsikring hos dit forsikringsselskab, hvis du ønsker den mulighed.

   

  Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

   - ændring af undervisningssted

   - ændring af underviser

   - aflysninger pga. undervisers sygdom (kurset vil blive forlænget tilsvarende i sidste ende af forløbet)

   - lokaleaflysninger (kurset vil blive forlænget tilsvarende i sidste ende af forløbet)

  I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisningen på alternative og/eller supplerende måder. Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte som onlineundervisning, med holdopdeling eller under lignende alternative former. I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den gældende periode, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af dit undervisningsforløb. Vi kan ikke love kompensation for ændringer i undervisningen.

 • Øvrige betingelser ved køb

  Køb af kurser, foredrag og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

  I henhold til folkeoplysningsloven er en undervisningslektion på 55 minutter, hvoraf 45 minutter er undervisning og 10 min er pause.

  Hvis der ikke er tilstrækkelig antal deltagere på holdet, vil det enten blive aflyst eller tilbudt til en ændret pris eller timeantal. Underviser planlægger undervisning og pauser indenfor den planlagte tid.

  Der tages forbehold overfor eventuelle trykfejl og undervisernavne, da en underviser efter programmets trykning kan være blevet forhindret i at gennemføre den planlagte undervisning.

  Ved tilmelding giver du samtykke til, at vores administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på kurset, foredraget eller arrangementet.

 • Vilkår og betingelser ved tilmelding til nyhedsbrev

  FOF Odense - Svendborg - Fredericia - Middelfart - Assens anvender personoplysninger modtaget fra personer, som abonnerer på vores nyhedsbrev. FOF fungerer som dataansvarlig for disse personoplysninger. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement ved at klikke på ”afmeld” i et af vores nyhedsbreve.

  Vi anvender de personoplysninger, som vi modtager fra dig, udelukkende til at fremsende vores nyhedsbrev til dig. 

 • Oplysning om klagemuligheder

  En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via - forbrug.dk

   

  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - ec. europa

  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse infomail@fof.dk

   

   

   

 • Privatlivspolitik

  Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt

  Når du er kursist hos FOF, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger.

  FOF har udarbejdet denne privatlivspolitik for at vise, at:

  • Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt
  • Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt
  • Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

  Dataansvar og kontaktoplysninger

  FOF er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du som privatperson eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed tilmelder dig vores kurser og hold.

  At vi er dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder, at vi som organisationen fastsætter formålene og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

  Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

  Adresse: Kochsgade 31 A, stuen, 5000 Odense C
  Kontakt: infomail@fof.dk og tlf. 6611 6845

  Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

  Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som kursist, hvilket er følgende oplysninger:

  • Fornavn og efternavn
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • E-mailadresse
  • CPR-nummer
  • Kortoplysninger (kører via en krypteret betalingstjeneste)
  • Bankforbindelse, hvis du benytter muligheden for at foretage en bankoverførsel
  • Oplysninger om betalinger eller restancer
  • Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler.
  • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
  • Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til

  På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

  Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan levere de kurser, foredrag m.v., som du har tilmeldt dig, eller for at vi i øvrigt kan behandle dine forespørgsler eller eventuelle klager.

  Vi har ret til at behandle oplysninger om bl.a. navn, adresse og e-mailadresse, betalingsoplysninger, fordi vi har en aftale med dig. I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt forpligtet til at behandle bl.a. transaktionsspor med henblik på vores finansielle regnskab. Hvis du har forespørgsler eller klager, kan vi behandle oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse heri, ligesom vi kan behandle dine oplysninger til brug for statistik.

  I markedsføringsøjemed har vi desuden en legitim interesse i at behandle dit navn, din emailadresse og dine præferencer for at kunne identificere, hvilke behov, der passer dig bedst. Vi overholder i den forbindelse naturligvis markedsføringsloven.

  I forhold til dit CPR-nummer kan vi behandle dette, fordi indberetninger til kommunen skal angives med CPR-nummer i medfør af loven.

  Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig.

  Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

  Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder, at hvis du tilmelder dig et kursus opbevarer vi dine oplysninger i 5 år plus indeværende regnskabsår, efter vi har modtaget din seneste betaling. For bestilling på hjemmesiden opbevarer vi ligeledes oplysningerne i 5 år plus indeværende regnskabsår.

  I forhold til cookies kan du læse mere om bl.a. udløbet af cookies i vores cookie-politik, som kan findes foroven.

  Hvem deler vi dine oplysninger med?

  Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Det kan eksempelvis forekomme, at vi deler din e-mailadresse med tredjeparter, så vi i højere grad kan målrette vores annoncering til dig på andre hjemmesider, såsom sociale medier. Tredjeparterne er i dette tilfælde særskilt dataansvarlige for disse data.

  Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

  Hvis du bor uden for Odense Kommune, så videregives dine oplysninger og CPR-nummer til din hjemkommune. Og hvis du bor i Odense Kommune og har tilmeldt dig et kursus som pensionist, efterlønner eller studerende, så videregives dine oplysninger og CPR-nummer til Odense Kommune.

  Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med.

  Sikkerhed

  FOF har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

  Hvad er mine rettigheder?

  Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

  Du har bl.a. en ret til at få unøjagtige persondata rettet. Ligeledes har du en ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger. Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til dataportabilitet. Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.

  Hvor kan jeg klage til?

  Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

  Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

  Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Telefon: + 45 33 19 32 00
  Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

   

 • Ferie- og lukkedage på kurserne

  Der er som udgangspunkt ikke undervisning på folkeskolernes feriedage, medmindre andet er aftalt.
 • Nedsat pris til ledige, pensionister, efterlønnere og studerende

  Nedsat pris gælder kun undervisning, og gives således ikke ved foredrag, ture o.lign.

  Ekstra tilskud til ledige, pensionister, efterlønnere og studerendeOdense og Svendborg Kommune yder tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og studerende, som er bosat i kommunen. Svendborg yder desuden tilskud til ledige. Det er en forudsætning for at kunne få den nedsatte pris, at du oplyser det fulde cpr-nummer.

  Fredericia, Middelfart og Assens kommuner yder ikke dette ekstra tilskud, og derfor vil der ikke være nedsatte priser i disse kommuner.

  Uanset i hvilken kommune du bor, er du velkommen til at deltage på vores kurser, men du skal være opmærksom på, at bor du i en anden kommune, end der, hvor kurset finder sted, skal du oplyse det fulde cpr-nummer ved tilmelding. Dette skal bruges til den mellemkommunale refusion.