Skip to content

Vi er i gang med at oprette efterårets kurser, kurserne kommer løbende på hjemmesiden indtil alle hold er klar fra midt juni.

Fransk B1

Fransk B1

Fransk B1 er for dig der kan udtrykke dig på et forståeligt og rimeligt, men enkelt sprog. Måske har du færdiggjort vores A niveauer og er klar til nye udfordringer i det franske.

Hvem er fransk B1 for?

Fransk B1 er for dig der kan forstå hovedindholdet i en almindelig samtale eller nyhedsudsendelser i radio og tv om dagligdags emner og udtrykke dig på et forståeligt og rimelig flydende, men enkelt og nogenlunde korrekt fransk. Du kan læse autentiske tekster på et almindeligt niveau om dagligdags emner.

Hvordan foregår undervisningen?

På dette kursus inddrages lettilgængelige franske litterære tekster og sagprosatekster. Du kan sammenfatte indholdet af og stille spørgsmål til teksten på et rimeligt flydende, men enkelt sprog. Der arbejdes fortsat med den franske grammatik efter behov.

Fransk kultur, historie og aktuelle samfundsforhold udgør en naturlig del af kursets indhold.

Målet for dette kursus er at sætte dig i stand til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt i de fleste hverdagssituationer.

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her.