Skip to content

Fransk B1

Fransk B1

Selvstændig sprogbruger

Dette kursus er en fortsættelse af A2, og henvender sig derfor til dig, der har en del kendskab til det franske sprog og ønsker at lære mere.
Du kan forstå hovedindholdet i en almindelig samtale eller nyhedsudsendelser i radio og tv om dagligdagsemner og udtrykke dig på et forståeligt og rimelig flydende, men enkelt og nogenlunde korrekt fransk. Du kan læse autentiske tekster på et almindeligt niveau om dagligdagsemner.

Undervisningen

På dette kursus inddrages lettilgængelige franske litterære tekster og sagprosatekster. Du kan sammenfatte indholdet af og stille spørgsmål til teksten på et rimeligt flydende, men enkelt sprog. Der arbejdes fortsat med den franske grammatik efter behov.
Fransk kultur, historie og aktuelle samfundsforhold udgør en naturlig del af kursets indhold.

Målet for dette kursus er at sætte dig i stand til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt i de fleste hverdagssituationer.

Der oplyses om undervisningsmateriale ved 1. mødegang.