Skip to content
Latin sprog kursus fof odense

Latin 2-3

Latin 2-3

Latin fortsættere
Latin var Romerrigets sprog, middelalderens og renæssancens internationale sprog og er stamfader til de moderne romanske sprog, bl.a. italiensk, spansk, fransk og portugisisk. Ved at lære latin får du både indblik i grammatik, sproghistorie og kulturhistorie.
Undervisningen går med at læse tekster fra antikken på et let niveau, hvor vi tager et ord ad gangen. Vi har før læst store romerske forfattere som f.eks. Seneca, Horats, Ovid, Catul, Cicero og mange andre, og kursisterne er med til at vælge, hvilke tekster vi skal læse.
Holdet er for dig, der har et godt kendskab til latinsk grammatik - f.eks. fra gymnasiet.

Anbefalede bøger:
Ordbog: Thure Hastrup: Latin-Dansk Ordbog, 7. udgave (Gyldendal, 1983 og senere).
Grammatik: Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk eller Hyllested og Østergaard: Latinsk grammatik