Skip to content

Vi er i gang med at oprette efterårets kurser, kurserne kommer løbende på hjemmesiden indtil alle hold er klar fra midt juni.

Engelsk A2

Engelsk A2

Har du allerede et kendskab til engelsk, og kunne du tænke dig at blive endnu bedre? Måske har du færdiggjort vores kursus i engelsk niveau A1?

Hvem er engelsk A2 for?

Engelsk A2 er for dig der allerede kan forstå og samtale på engelsk om kendte dagligdags situationer med et begrænset ordforråd og læse enkle og korte tekster.

Hvordan foregår undervisningen?

I undervisningen lægger vi vægt på det kommunikative gennem arbejde med dialoger, lytteøvelser og samtale inden for et kendt område. Der arbejdes med den grundlæggende engelske grammatik og kendskab til engelsk kultur, aktuelle samfundsforhold og historie indgår som en del af kurset.

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her.