Skip to content

På grund af flytning til anden lokation er kontoret og telefonen lukket for betjening fra og med onsdag den 29. maj 2024 til og med mandag den 3. juni 2024. Vi er således klar ved telefonen tirsdag den 4. juni kl. 10:00

Hvad er mit sproglige niveau?

Hvad er mit sproglige niveau?

Hos FOF Odense – Svendborg – Fredericia – Middelfart – Assens følger vi overordnet set den europæiske referenceramme for sprog.

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) er en standardiseret måde at beskrive sprogkompetencer på, og den bruger en række niveauer til blandt andet at beskrive, hvor godt en person kan forstå og tale et givent sprog.

Ud fra beskrivelserne, kan du vurdere dit eget sproglige niveau, så du kommer på det kursus der passer dig.

Beskrivelserne er opdelt i 3 hovedniveauer:
A: Basisniveau
B: Mellemniveau
C: Avanceret niveau

Basisniveau:

A0 niveau:
Her har du intet eller næsten intet kendskab til sproget.

A1-niveau:
Sprogbruger med basis kundskaber.
Du kan forstå meget enkle ytringer, når folk taler langsomt og tydeligt. Du er i stand til at stille og besvare simple spørgsmål indenfor et begrænset ordforråd.

A2-niveau:
Sprogbruger med basis kundskaber.
Du kan forstå de mest almindelige ord og udtryk indenfor et kendt område og deltage i en samtale om enkle emner og i korte vendinger og udtryk beskrive din hverdag, familie, uddannelse. Du kan læse enkle og korte tekster.

 

Mellemniveau:

B1-niveau: 
Selvstændig sprogbruger.
Du kan forstå hovedindholdet i en samtale om hverdags- situationer og kan klare dig som turist på fremmedsproget, f.eks. bestille overnatning, gå på restaurant, fortælle om dig selv. Ved brug af faste udtryk og vendinger kan du redegøre for oplevelser og forklare meninger og planer med et begrænset ordforråd.  
Du kan læse tekster i et dagligdags sprog. 

B2-niveau: 
Selvstændig sprogbruger.
Du kan forstå længere sammenhængende tale og ordveksling, forudsat at emnet er kendt. Du kan samtale frit og utvungent og klart redegøre for interesse- områder og fremlægge synspunkter om et aktuelt emne. Du kan læse og forstå moderne noveller og lettilgængelige romaner, samt artikler om aktuelle emner. 

 

Avanceret niveau:

C1-niveau: 
Kompetent sprogbruger.
Du kan forstå foredrag og tale, selv når idé og struktur ikke udtrykkes klart og direkte. Du kan desuden følge med i og forstå film og nyhedsudsendelser.
Du kan udtrykke dig flydende og spontant i en samtale og kan forholdsvis præcist udtrykke dine synspunkter og idéer.
Du kan læse og forstå længere litterære tekster, sagprosatekster og artikler, også uden for kendt fagområde.