Skip to content

Bassintræning for gravide

Bassintræning for gravide

Træning for gravide i varmtvandsbassin 

Hvad laver man på holdet?

Vi laver skønsomme øvelser i vandet for dig, som er gravid. Vandgymnastik for gravide træner og afspænder overbebyrdede muskelgrupper med moderat intensitet tilpasset din fysiske formåen.

Holdet er for alle gravide

Det er dig der er ekspert på egen krop – også som gravid, og i bevægelse i vand – men jeg håber at inspirere til en rar form for aktivitet i graviditeten, også selv om der skulle være eventuelle gener.

Træning skal være sjovt – også som gravid :-)