Skip to content

Vores værdier

Centrale ord som udtrykker FOF’s værdier:

 

Udgangspunkt i det enkelte menneske

Respekt for det enkelte menneske

Et rigere liv

• Ansvarlighed

• Dannelse

• Læring og oplevelse

• Mangfoldighed

• Bæredygtighed

• Livslang læring

• Mental sundhed

Læs desuden nærmere om FOF Danmarks værdigrundlag her