Skip to content
Gå til Italiensk hos FOF

Italiensk øvede

Italiensk øvede

Kurset henvender sig til elever med en grundlæggende forståelse af sproget, i omfang svarende til mindst 5 års aftenskoleundervisning. Vi udvider vores ordforråd og øver os i samtalesituationer.
Vi fortsætter med noveller og andre tekster, suppleret med relevant grammatik og lytteøvelser fra Passaparola 2, som er vores lærebog. Stadig med hovedvægten på det talte sprog, og selvstændige indlæg fra kursisterne.