Efterårssæson 2020.

 De fleste kurser er velkendte, og for flere hold er der en bredere beskrivelse under ”info” på vores hjemmeside www.fofsvendborg.dk hvor man også kan finde en kalender med de præcise datoer for de enkelte hold. Holdene i Guldsmedekunst er desværre aflyst indtil videre.

Mange kursister har et tilgodehavende hos FOF for aflyste kurser i foråret. Du kan modregne dit tilgodehavende i din giroindbetaling, eller send dit kontonummer på mail, så overføres dit tilgodehavende.

Vi fortsætter med at yde et tilskud på ekstra 4 kr. pr. lektion til de deltagere, der får tilskud fra Svendborg Kommune. Det samlede tilskud pr. lektion er således på 6 kr. Vi håber, at der fortsat kan være råd til at få motion, oplevelser og ny viden hos FOF i Svendborg.

Ny skoleleder er Claus Hougaard Christiansen. Træffes bedst mandag, onsdag og fredag kl.8.00 - 9.30 på telefon 6167 5874 

Husk: at fortælle os om ændringer i adresse, telefon eller email, så du kan få besked ved evt. ændringer eller aflysninger.