Skip to content

Kontoret holder sommerferielukket fra og med fredag den 28. juni til og med onsdag den 7. august. Kontoret er lukket for personlig betjening frem til 1. september, men du kan træffe os fra 8. august på tlf. 6611 6845 mandag-torsdag kl. 10-14.

Italiensk B1 - Svendborg

Italiensk B1 - Svendborg

Selvstændig sprogbruger

Dette kursus er en fortsættelse af A2, og henvender sig derfor til dig, der har en del kendskab til det italienske sprog og ønsker at lære mere.
Du kan forstå hovedindholdet i en almindelig samtale eller nyhedsudsendelser i radio og tv om dagligdagsemner og udtrykke dig på et forståeligt og rimelig flydende, men enkelt og nogenlunde korrekt italiensk. Du kan læse autentiske tekster på et almindeligt niveau om dagligdagsemner.

Undervisningen

På dette kursus inddrages lettilgængelige italienske litterære tekster og sagprosatekster. Du kan sammenfatte indholdet af og stille spørgsmål til teksten på et rimeligt flydende, men enkelt sprog. Der arbejdes fortsat med den italienske grammatik efter behov.
Italiensk kultur, historie og aktuelle samfundsforhold udgør en naturlig del af kursets indhold.

Målet for dette kursus er at sætte dig i stand til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt i de fleste hverdagssituationer.

Der oplyses om undervisningsmateriale ved 1. mødegang.