Skip to content
Stoicisme filosofi foredrag

Stoicismen og den antikke livsfilosofi

Stoicismen og den antikke livsfilosofi

Aktuelle bog-sællerter såsom 'Det handler ikke om dig' vidner om, at stoicismen lige nu oplever en renæssance, som kur mod blandt andet stress og følelsen af manglende sjælefred og kontrol. Over 6 mandage i efteråret går vi helt tæt på flere filosofiske begreber.

Overvejelser over ”det gode liv” har siden antikken stået i centrum for filosofiens undren. Platon og Aristoteles så først og fremmest mennesket ud fra dets plads i samfundet, men fokuserede i deres etik især på, hvordan det er muligt for mennesket at få et lykkeligt liv. I stoicismen betones fornuften og dyden som midler til sjælefred (ataraxia). Der efterstræbes en besindig ro ”stoisk ro”, en tilstand hvor man lever i overensstemmelse med naturens orden. Dette ideal formuleres som dyd og det dydige menneske er et dueligt menneske, der med sin fornuftsmæssige, rolige indstilling kan opnå sjælefred.

Mens stoikerne ser den højeste lykke i besindig upåvirkethed, ser epikuræerne i stedet ”det højeste gode” i den smerteløse tilstand. Den senere skeptiske skole argumenterede dertil, at sjælefred i stedet opnås ved en skeptisk indstilling, hvor man giver afkald på absolutte og dogmatiske perspektiver. 

Stoicismen har haft enorm betydning i den vestlige idehistorie. Den stoiske filosofi er først formuleret hos filosoffer som Zenon, Cicero, Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius. Stoicismens filosofi om en fornuftig verdensorden og det dydige liv spillede dertil en afgørende rolle i kristendommens udvikling. Dertil har stoicismen været en stor inspiration i både renæssancen og i det moderne. 

På kurset vil vi gå i dybden med stoicismens klassikere som Seneka, Epiktet og Marcus Aurelius. Dertil vil vi se på samspillet med den øvrige antikke livsfilosofi og drage paralleller til vores tid. 

Om:
Martin Pasgaard-Westerman, Mag. Art., Ph.D. i filosofi. Forskning i filosofihistorie og moderne filosofi. Undervisning i bl.a. filosofihistorie ved Københavns universitet, samt Folkeuniversitet.