Skip to content

Undskyld, vi roder! Vi fusionerer med FOF Nordsjælland og får lige nu en masse nye kurser på hjemmesiden.

Læs mere her.

Priser og tilskud

Pris for deltagelse i vores aktiviteter er anført ud for de enkelte kurser og foredrag.

Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Deltagere fra andre kommuner, end der hvor kurset foregår, er også velkomne.

Hvem kan få nedsat pris?

I nogle kommuner kan pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og/eller SU-modtagere/lærlinge deltage i vores aktiviteter til en nedsat pris. For at modtage tilskuddet, skal man være bosiddende i den kommune som kurset eller foredraget afholdes i.

Tilskuddet gives af kommunen til deltagelse på hold, der afvikles under ”Lov om støtte til Folkeoplysning”, og der gives derfor ikke tilskud på hold som bridge m.m. Det er en generel forudsætning, at man i disse tilfælde på anmodning underskriver en tro- og loveerklæring eller indsender dokumentation for sin status.

Arbejdsledige kan deltage i alle kurser, også i dagtimerne, uden at det får indflydelse på dagpengene.

Der gives ikke tilskud i kommunerne Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Tilskud gives som anført nedenfor til deltagere med bopæl i de nævnte kommuner:

 • Dragør kommune

  Folke- og førtidspensionister kan i Dragør kommune deltage til nedsat pris. Der gives tilskud til et hold per år, og der ansøges direkte til kommunen ved fremvisning af kvittering fra FOF København og Nordsjælland.

 • Frederiksberg kommune

  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale, modtagere af integrationsydelse, ledighedsydelse, starthjælp eller sygedagpenge – samt ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden indtægt – kan både i og uden for kommunen deltage til nedsat pris. Ved deltagelse på hold i andre kommuner kan samme deltagergrupper opnå samme reduktion som hvis holdet var blevet afviklet i Frederiksberg kommune, ved betaling af den fulde pris til FOF København og Nordsjælland og efterfølgende forevisning af kvittering til Frederiksberg kommune.

 • Gentofte kommune

  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU og lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale kan i Gentofte kommune deltage til nedsat pris.

 • Gladsaxe kommune

  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) samt studerende der modtager SU kan i Gladsaxe kommune deltage til nedsat pris.

 • Københavns kommune

  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale samt modtagere af revalideringsydelse og modtagere af integrationsydelse kan både i København og Frederiksberg kommune deltage til nedsat pris og skal på anmodning kunne fremsende dokumentation.

 • Tårnby kommune

  Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) kan i bopælskommunen deltage til nedsat pris.

Økonomisk støtte for børn under 18 år i Københavns kommune

Københavns kommune yder tilskud til kursusbetaling til økonomisk trængte familier. Det kan f.eks. være til familier, som modtager offentlige ydelser (dagpenge, kontanthjælp eller SU) eller familier med kun én forsørger. Der kan max ydes 1000 kr. i støtte per skoleår til kursusgebyr samt 500 kr. til udstyr.

Det er vigtigt, at du læser nedenstående betingelser, før du kontakter os:

 • Dit barn skal have bopælsadresse i Københavns kommune, og kurset skal ligeledes afvikles i Københavns kommune.
 • Dit barn skal være under 18 år.
 • Kurset skal have mindst 6 mødegange.
 • Ordningen gælder kun børnekurser – ikke familiekurser.
 • Støtten vil blive behandlet som ”forventet efterbevilling”. Det betyder, at du laver en tilmelding på almindelige tilmeldingsbetingelser – og kurset skal altid betales ved tilmelding. Hvis støtten bliver godkendt af Københavns kommune, udbetales den efterfølgende til din bankkonto. Skulle støtten blive afvist gælder de almindelige tilmeldingsbetingelser.

For ansøgning bedes du kontakte os på tlf. 4596 0100.

Fritidspas til børn/unge op til 25 år i Gentofte Kommune

Er du borger i Gentofte kommune og modtager overførselsindkomst, kan du søge Fritidspas til dit barn op til 25 år. 

Fritidspas er økonomisk tilskud til kursusbetaling, som gælder til én aktivitet per barn på max. 1.500 kr. Derefter kan du få støtte til 50% af deltagerbetalingen, dog max. 750 kr. per halve år. 

Når dit barn er tilmeldt den ønskede aktivitet hos FOF København og Nordsjælland, skal du selv ansøge om Fritidspas hos Gentofte kommune. Læs mere og ansøg her.

Støtte og tilskud til børn/unge 6-29 år i Furesø Kommune

Er du forælder eller fagperson med kontakt til et barn/ung i alderen 6-29 år i Furesø kommune, som ønsker en fritidsaktivitet, kan Furesø Fritidsvejledning (FV) hjælpe jer i gang. FV yder vejledning, praktisk støtte og økonomisk tilskud til kursusbetaling. 

Når du har søgt om støtte hos FV, hjælper de med tilmelding af dit barn til en passende fritidsaktivitet hos FOF København og Nordsjælland. Læs mere og ansøg her.

Trænings hold og kursus i naturen hos FOF København

VELKOMMEN TIL FOF KØBENHAVN

Kurser for enhver smag

Gå på opdagelse i vores kursuskatalog, der er spækket med oplevelser for børn, unge og voksne.