Skip to content

Samarbejde med sundhedscentre

I samarbejde med Sundhedscentre i København, på Frederiksberg, i Gentofte og Lyngby tilbyder FOF København specialhold i motion som opfølgning efter genoptræning.


Vi tilbyder hold til borgere efter endt genoptræning eller endt forløb i forbindelse med bl.a. stress, hjerteproblemer, hofte/knæoperationer, kræft, diabetes, KOL og overvægt.


Holdene er for borgere, som ikke kan deltage på vores ”almindelige” hold pga. større behov for individuel vejledning og mere tid til de forskellige øvelser. Der trænes styrke, balance og kondition på holdene. På mange af holdene er der træningsmaskiner til rådighed, men ellers benyttes mindre rekvisitter som håndvægte, træningselastikker, balancepuder m.m.

De blandede specialhold er for ældre med en eller flere problematikker. Træningen hjælper de ældre til bedre at kunne klare hverdagens gøremål.

Holdene er små og underviserne er uddannede fysioterapeuter eller psykomotoriske terapeuter.

Vi samarbejder med følgende sundhedscentre:
Samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter
Samarbejde med Tranehaven i Gentofte
Samarbejde med tre sundhedshuse i København
Samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedscenter


Samværet trækker

Motion er med til at give energi og holde kroppen i gang, men faktisk er det det sociale, som får mange ældre til at holde fast i træningen på dage, hvor de ellers kunne have lyst til at blive hjemme. Læs artikel om samarbejdet med sundhedscentrene.


Vil du vide mere?

For nærmere information og tilmelding kontakt fagkonsulent Elizabeth Ulrich Brydesen på tlf. 45960125 eller eub@fofkbh.dk.


Partnerskaber

Frederiksberg kommune

I samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter tilbyder FOF København specialhold for borgere, der har brug for et opfølgende tilbud efter endt genoptræning eller forløb i sundhedscenteret.

Partnerskaber

Gentofte Kommune

Et samarbejde med Tranehaven om opfølgningshold efter genoptræning m.m.

Partnerskaber

Københavns Kommune

I samarbejde med tre sundhedshuse i København tilbyder FOF København specialhold for borgere, der har brug for et opfølgende tilbud efter endt genoptræning. 

Partnerskaber

Lyngby-Taarbæk Kommune

Et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedscenter om opfølgningshold efter kræftforløb.