Skip to content

Værdigrundlag

Værdigrundlag 2023

Her kan du læse mere om FOF Københavns værdigrundlag anno 2023.

  • Vi leverer høj kvalitet & faglighed
  • Vi er til for alle
  • Vi fokuserer på bæredygtighed
  • Vi danner fælleskaber
  • Vi er nyskabende og modige
  •  

Vi leverer høj kvalitet & faglighed

Vi gør os umage for at levere god kvalitet og høj faglighed for at sikre kursisternes læring, dannelse og personlige udvikling. Derfor er det centralt for os at have dygtige undervisere, der brænder for deres fag. Vi prioriterer sparring for at sikre et højt niveau og har fokus på at skabe et godt miljø for læring, udvikling og kollegiale fællesskaber.

Vi er til for alle

Vi vil gerne være relevante for alle grupper i samfundet på tværs af f.eks. interesser, alder, køn, etnicitet, økonomi, holdninger og kulturer. Vi er opmærksomme på at række ud til de grupper, vi endnu ikke når. Derfor indgår vi løbende samarbejder med organisationer, foreninger og andre samarbejdspartnere med henblik på at bane nye veje sammen.

Vi fokuserer på bæredygtighed

Gennem læring, oplysning, dannelse og fællesskaber modvirker vi ensomhed og polarisering og skaber øget medmenneskelig forståelse. Dermed bidrager vi til social bæredygtighed. Vi er bevidste om at minimere vores klimaaftryk, ligesom vi prioriterer kurser, foredrag, debatter og rundvisninger med fokus på aktuelle klimaudfordringer. Vi skal være en aftenskole med en bæredygtig økonomi, fordi det giver os mulighed for at prioritere ressourcer til nytænkning og til at skabe et relevant og tilgængeligt udbud for både det brede og det smalle publikum.

Vi fokuserer på fællesskaber

Fællesskaber giver livskvalitet, samhørighed og engagement. Derfor har vi som aftenskole altid fokus på at skabe demokratiske og lærende fællesskaber. Gennem vores aktiviteter opstår rum, hvor folk engagerer sig sammen, og det skaber grundlag for at deltage aktivt og oplyst i samfundet og blive en del af noget større.

Vi er nyskabende og modige

Verden er i konstant udvikling, og det er vi også. Vi undersøger og udfordrer eksisterende strømninger, er nysgerrige på nye tendenser og bestræber os på løbende at blive klogere på vores medborgere. Gennem vores aktiviteter formidler og perspektiverer vi viden, og sammen udvider vi den enkeltes horisont. Vi prioriterer derfor aktivt nytænkning og udvikling, så vi altid tilbyder relevante og aktuelle kurser, foredrag, debatter og rundvisninger.