Skip to content

Undskyld, vi roder! Vi fusionerer med FOF Nordsjælland og får lige nu en masse nye kurser på hjemmesiden.

Læs mere her.

Salgsbetingelser

Gældende per 1. maj 2024

Tilmelding og betaling

Uanset hvor du bor, kan du deltage på alle FOF København og Nordsjællands kurser, foredrag, ture og oplevelser. Du kan vælge mellem følgende former for tilmelding:

  1. Tilmeld dig her på hjemmesiden, og betal med betalingskort eller MobilePay. Ved betaling skal du pga. EU-sikkerhedskrav i visse tilfælde bekræfte dit køb med NemID/MitID. Læs mere om godkendelse af kortbetalinger her.
  2. Send en e-mail til hej@fofkbh.dk eller ring til os på 4596 0100 og oplys navn, adresse, e-mail og tlf.nr. Vi sender dig herefter en reservationsbekræftelse og en faktura til betaling.
  3. Ved personlig henvendelse i FOF Huset, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund og på Humletorvet 27, 2. sal, 1799 København V.

Ved fremsendelse af en faktura med betalingslink/giroindbetalingsnummer, er det vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af holdet. Overskrider du betalingsfristen, kan du uden varsel blive afmeldt holdet.

Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget din betaling. Efter betaling modtager du en tilmeldingsbekræftelse per e-mail. Tilmeldingsbekræftelsen indeholder alle relevante oplysninger om den aktivitet, du har tilmeldt dig. Medmindre der sker ændringer vedr. aktiviteten, hører du ikke yderligere fra os inden start.

Ved tilmelding til en aktivitet, der allerede har afholdt en eller flere mødegange, kan vi ikke garantere, at du får det fulde udbytte af forløbet.

Tilmelding til venteliste

Hvis et hold er udsolgt, kan du tilmelde dig ventelisten. Hvis der skulle blive en ledig plads inden holdstart, og vi derfor kan tilbyde dig en plads på holdet, vil du modtage en reservationsbekræftelse og faktura med betalingsoplysninger per e-mail. Hvis aktivitetsstarten er tæt på, vil vi kontakte dig telefonisk for at få bekræftet, at du stadig ønsker pladsen. Ventelisten gælder kun for sæsonen og vil derfor blive slettet efter holdets første mødegang.

Kursusgebyr og reduceret pris

Pris for deltagelse i vores aktiviteter er anført ud for de enkelte kurser og foredrag.

I nogle kommuner kan pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og/eller SU-modtagere/lærlinge deltage i vores aktiviteter til en nedsat pris. For at modtage tilskuddet, skal man være bosiddende i den kommune som kurset eller foredraget afholdes i.

Tilskuddet gives af kommunen til deltagelse på hold, der afvikles under ”Lov om støtte til Folkeoplysning”. Det er en generel forudsætning, at man i disse tilfælde på anmodning underskriver en tro- og loveerklæring eller indsender dokumentation for sin status.

Læs mere om tilskud her.

Materialeudgifter m.m.

Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Kursusinformation sendes per e-mail og sms

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at FOF København og Nordsjællands administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via brev, e-mail eller sms. Det kan være kursusinformationer som f.eks. påmindelser eller aflysninger.

Afmelding og tilbagebetaling

Hvis du ønsker at annullere din tilmelding, kan tilbagebetaling ske indtil 14 dage før aktivitetens planlagte start/første mødegang – dog vil din tilbagebetaling blive fratrukket et administrationsgebyr på 95 kr. per tilmeldte hold.

Er der mindre end 14 dage til start, er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og din betaling kan ikke refunderes.

Kan et hold ikke etableres, f.eks. på grund af for få tilmeldinger, returneres hele din betaling.

Følgende berettiger ikke til delvis eller fuld tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. undervisers sygdom eller lign.*
  • lokaleaflysninger*

*Kurset forlænges så vidt muligt tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Særlige afbestillings- og tilbagebetalingsregler

Ved rejser i ind- og udland, ture med overnatning, koncerter og teaterforestillinger, hvor der er indkøbt billet, samt kulturelle udflugter, der f.eks. inkluderer spisning, gælder 14 dages-reglen for afmelding ikke. Kontakt FOF København og Nordsjælland på tlf. 4596 0100 eller på hej@fofkbh.dk for at få oplyst frister for afmelding og tilbagebetaling. Ved rejser gælder rejsearrangørens/rejsebureauets regler. Depositum og senere ratebetaling af rejsen tilbagebetales ikke. Vi anbefaler, at du selv tegner en afbestillingsforsikring, der dækker rejsens fulde beløb.

Omlægning af undervisning

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen, f.eks. flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv. I tilfælde af, at vi bliver nødt til at nedjustere deltagerantallet på holdet, prioriteres deltagerne efter betalingsdato. En omlægning af undervisningen berettiger ikke til delvis eller fuld tilbagebetaling.

Fortrydelsesret

Køb af kurser, foredrag og lignende hos FOF København og Nordsjælland er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

Forhåndsreservation

Når du har været tilmeldt et sæsonhold (kursus eller foredragsrække) hos FOF København og Nordsjælland, reserverer vi en plads til dig på samme hold i næste sæson og sender information om dette per e-mail. Forhåndstilmeldingen er kun et tilbud – hvis ikke du har betalt inden betalingsfristens udløb, frigiver vi pladsen til andre interesserede.

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler lukkes på grund af skybrud. I tilfælde af force majeure vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb. 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Mæglingsteamet for forbrugerklager: Nævnenes Hus.

Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt. Når du er deltager eller er kursist hos FOF København og Nordsjælland, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger. Læs vores privatlivspolitik her.