Skip to content
Hensyntagende motions hold og kurser hos FOF København

Københavns Kommune

Specialhold i Københavns Kommune

I samarbejde med Københavns Kommune tilbyder FOF København specialhold til dig, der har brug for et opfølgende træningstilbud efter endt genoptræning eller et andet forløb i et af kommunens sundhedshuse – eller dig, der af andre grunde har brug for den samme type træning.

Bor du i Københavns Kommune, og har du afsluttet et forløb i et af kommunens sundhedshuse, og ønsker du nu at fortsætte din træning?

I samarbejde med Sundhedshus Amager, Sundhedshus Valby, Sundhedshus Vesterbro og Sundhedshus Nørrebro tilbyder FOF København små træningshold til dig, som ikke kan deltage på vores almindelige aftenskolehold pga. et større behov for individuel vejledning og mere tid til de forskellige øvelser.

Specialholdene fungerer som en forlængelse af sundhedshusenes tilbud. På den måde kan du fortsætte den samme type træning, som du kender fra kommunens sundhedshuse, så længe du ønsker og har brug for vedligeholdende træning – sæson efter sæson.

Hvilken type specialhold kan jeg gå på i Københavns Kommune?

I Københavns Kommune udbyder vi hold i to forskellige kategorier: »Forebyggelse og træning« og »Kom videre efter stress med yoga«.

Forebyggelse og træning er en type hold, som egner sig til dig, der har afsluttet et træningsforløb i enten Sundhedshus Amager eller Sundhedshus Vesterbro – eller dig, som har brug for den samme type træning. Det kan bl.a. være efter et genoptræningsforløb, en operation eller et træningsforløb i forbindelse med anden sygdom.

Kom videre efter stress med yoga er yogahold til dig, der har deltaget og afsluttet kommunens stressforløb i Center for Mental Sundhed i Sundhedshus Nørrebro i forbindelse med stresssymptomer – eller dig, som har brug for den samme type træning.

Hvor og hvordan foregår træningen på specialholdene?

Træningstilbuddene foregår enten i Sundhedshus Amager på Hans Bogbinders Allé, i Sundhedshus Vesterbro på Vesterbrogade eller i Sundhedshus Nørrebro på Mimersgade.

På holdene i Sundhedshus Amager og i Sundhedshus Vesterbro er der træningsmaskiner til rådighed. I Sundhedshus Nørrebro er der yogaudstyr til rådighed.

Specialholdene er karakteriseret ved at være små hold med maks. 8 deltagere pr. hold, så der er god tid til individuel vejledning.

Hvem er min underviser?

På vores specialhold i Sundhedshus Amager og Sundhedshus Vesterbro er alle undervisere uddannede fysioterapeuter. I Center for Mental Sundhed i Sundhedshus Nørrebro er alle underviserne uddannede yogalærere.

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Du kan se vores forskellige specialholdstilbud herunder opdelt efter sundhedscenter. For at blive tilmeldt skal du tale med vores fagkonsulent, som kan være med til at vurdere, hvilket hold der vil egne sig bedst til dig.

Vil du vide mere?

Vil du læse mere om de hold, vi tilbyder i Københavns Kommune i samarbejde med Sundhedshus Amager, Sundhedshus Valby, Sundhedshus Vesterbro og Sundhedshus Nørrebro, er du velkommen til at downloade nedenstående brochurer.

For nærmere information og tilmelding kontakt os på tlf. 4596 0100 eller e-mail hej@fofkbh.dk.

Københavns kommune logo