Skip to content
Den indre stopklods foredrag FOF København

Den indre stopklods

Den indre stopklods

Modsat hvad flertallet tror, så bliver vi markant mere effektive, når vi dropper alle ambitioner om at præstere.

Vi er som mennesker udstyret med et intellekt, der er virkelig godt til at sætte mål og lægge planer. Men vores intellekt er også genialt til:

  1. At se forhindringer og potentielle farer.
  2. At bekymre sig og give op.
  3. Selvkritik og bebrejdelse.
  4. At holde rigidt fast i noget, selvom det ikke føles rigtigt.
  5. Og til at være alle andre steder end i nuet.

Derfor ender vi ofte med at være vores egen største stopklods. Ved en øget bevidsthed om denne stopklods-tendens og en skelnen mellem intellekt og visdom kan vi løsrive os fra den, og dermed får vi frigivet en masse ressourcer.

Når vi ikke lytter til intellektets mange velmenende ”råd”, vil vi meget bedre kunne mærke os selv og arbejde i overensstemmelse med vores visdom og givne energiniveau.

Om foredraget

Til foredraget lærer du at kende forskel på intellekt og visdom, så du kan lægge afstand til dit egos bekymringer. Vi ser på, hvordan du kan blive bedre til at spotte ikke-hjælpsomme tanker, at opdage når du bliver fanget i intellektet, og hvordan du slipper fri.

Du lærer, hvordan du kan bruge dine ressourcer meget mere effektivt. F.eks. ved at være til stede i nuet og ”go with the flow”, hvor du stoler på din mavefornemmelse og følger den naturlige rytme i dit drive i stedet for at knokle, mase og presse dig selv frem, når det ikke er der.

Vi ser også på, hvordan pauser kan hjælpe dig, for det er ofte her, magien sker. Du lærer, hvad en pause er, hvorfor du skal sætte pris på den, og hvad du kan bruge den til.

Glæd dig til et foredrag, hvor du får en masse værktøjer til at arbejde med dig selv.

Publikum til foredrag ved FOF København

FOREDRAG OG DEBAT

Se alle aktuelle foredrag