Skip to content
Økonomi og aktiekurser i FOF Nordsjælland

Økonomiske sammenhænge - for dig og din økonomi

Økonomiske sammenhænge - for dig og din økonomi

Forstå de økonomiske sammenhænge og hvad de betyder for dig og din dagligdag. Målet er at give dig en bedre forståelse for centrale økonomiske sammenhænge og begreber, som er relevante i forhold til at følge den økonomiske og politiske debat.

Hver gang vi mødes starter vi med en kort gennemgang af hvad der er sket i den globale økonomi den sidste uges tid.

8. marts:

En hurtig overflyvning over økonomisk teori: De store økonomer: Adam Smith, Ricardo, Marshall, Keynes og Friedman.

Hvordan bruges teorierne i dag: Modellerne, som danner baggrunden for de politiske beslutninger (DREAM, ADAM mv.). Hvad ved vi egentlig om forbrugernes adfærd? Er vismændene vise?

29. marts:

Finanspolitik og generel økonomisk politik: Stigende sundhedsudgifter. Hvad er et ”finanspolitisk råderum”? Hvorfor er dansk økonomi så sund i dag, når vi var på vej ud over afgrunden i 1982?

Penge- og valutakurspolitik: Bl.a. hvem styrer renten? Er en uafhængig centralbank en god idé? Faste eller flydende kurser, hvad er bedst?

Fordelingspolitik: Bl.a. hvordan måles økonomisk ulighed? Er den blevet forøget i Danmark og ude i verden, og hvad er forklaringerne?

Strukturpolitik, herunder miljø, arbejdsmarked, infrastruktur mv.: Bl.a. økonomiske incitamenter i klimakampen. Hvorfor er den gal på det offentlige arbejdsmarked? Hvad er kritisk infrastruktur? Er Femern-forbindelsen en god idé? Skal vi være stolte af Den Danske Model?

26. april:

Ude i Europa – udfordringer i europæisk økonomi: Hvem er den syge mand? Italienerne, tyskerne eller englænderne, eller dem alle? Er Euroen en død sild?
Hvad betyder samfundsøkonomien for din dagligdag, og hvordan kan du investere din opsparing?