Skip to content
Børn og skærm foredrag med David Madsen

Skærmforbrug - David Madsen

Skærmforbrug - David Madsen

Få hjælp til at sætte sunde rammer for dit barns digitale liv med psykolog og TV-aktuel fra DR´s dokumentar Alene hjemme på nettet, David Madsen. 

Kom til et inspirerende foredrag hvor du bliver guidet gennem vigtige opmærksomheder om dit barns gaming- og SoMe liv, og får blik for de handlemuligheder du har som ansvarlig forælder i en digital tid

Psykolog, David Madsen giver indblik i hvad der ligger i et sundt og usundt forbrug af sociale medier og computerspil, samt hvilke implikationer et usundt forbrug af computerspil og sociale medier har på børn og unges udvikling. 

I foredraget bliver du introduceret til interventioner og samtalestrategier, der kan anvendes til at diskutere barnets skærmvaner på en måde, der motiverer barnet til at engagere sig i leg, prioritere søvn og deltage i fysisk samvær.

Computerspil og sociale medier er blevet en tidskrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. 
Det kan risikere at gå ud over deres engagement i deres skole, fritidsinteresser og deres familieliv samt sociale relationer. Familier kan føle sig klemt fordi det kan være svært at finde en balance, hvor børnene kan spille eller scrolle, og samtidig indgå i familielivet. Familiens værdier kan således blive udfordret af de mange timer foran skærmen. 

Forældre kan opleve modstand når de ønsker samvær med børnene, som hellere vil spille computer eller deltage i et virtuelt fællesskab. Dette kan være en vanskelig opgave for enhver forælder, som ved at deres børn har brug for nærvær, frisk luft og sanselige stimuli. 

De mange adfærdsdesigns som er installeret i digitale platforme synes på mange måder at diktere det unge menneskes fysiske og mentale sundhed, hvilket i sidste ende kan ende med skolevægring eller blot isolering fra fysiske fællesskaber. 

David Madsen vil derfor også komme ind på forskellige spiltyper, og hvad der gør at de forskellige spil virker så dragende på børn og unge. 

Om David Madsen
David Madsen er psykolog i Psykolog- og Lægehuset, Dabeco — En socialøkonomisk virksomhed, der hjælper mennesker med problemer relateret til computerspilsafhængighed, sociale medier eller blot ønsker en mere meningsfuld balance i livet mellem det digitale og analoge.

Han er beskikket af Kulturministeren til medierådet for børn og unge og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed og med-forslagsstiller af borgerforslaget ’Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge!’

David bliver ofte brugt i TV, aviser og fagblade, som ekspert i unges digitale dannelse og forholdet mellem digitalt og analogt liv.