Skip to content
Lær førstehjælp i Gentofte på kursus hos FOF Nordsjælland

Førstehjælp - mindre fartøjer og søsport

Førstehjælp - mindre fartøjer og søsport

På dette førstehjælpskursus vil du lære at handle i situationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport. Du lærer at handle hensigtsmæssigt ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved ulykker, der umiddelbart er livstruende og at skabe sikkerhed, vurdere personers tilstand og tilkalde hjælp med forskellige metoder.

Førstehjælpskurset varer 8 timer og omfatter:

  •  Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • ABC-metoden (Airway, Breathing, Circulation)
  • Hjerte-lunge-redning med og uden hjertestarter (AED) i praksis til voksne
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
  • Førstehjælp ved akut opstået sygdom
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Temperaturskader herunder hypotermi, solstik, hedeslag m.m.

Kurset er henvendt til personer, som færdes på mindre fartøjer og skibe eller dyrker søsport, men alle kan deltage.

Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset indeholder praktiske øvelser, og det er derfor vigtigt, at du kommer i tøj som du har bevægefrihed i og ikke sidder for stramt.

Filtrér