Skip to content
Færdselsrelateret førstehjælpskursus i Gentofte hos FOF Nordsjælland

Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp

Er du i gang med at tage kørekort? Tag dit førstehjælpskursus til kørekort hos FOF Nordsjælland. Uanset om du tager et 1-dagskursus eller 2-dagskursus, så skal du igennem 8 timers undervisning i teori og praksis samlet.
Udover indholdet til 4 timers Basiskursus for alle, kommer vi også igennem:
håndtering og forebyggelse af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkesstedet.
Førstehjælp til de hyppigst forekommende skader ved trafikulykker indgår også i kurset.
Kurset er lovpligtigt ved erhvervelse af kørekort, så gyldigt førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd udstedes efter gennemført kursus.

 

Du finder kurser, både i weekenden såvel som hverdagene, fra 375 kr. hvis du er berettiget til rabat som fx studerende i Gentofte kommune.

Kurset omfatter bl.a.:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • ABC-metoden (Airway, Breathing, Circulation)
  • Hjerte-lunge-redning med og uden hjertestarter (AED)
  • Håndtering af trafikulykker og ulykker med høj hastighed samt sikring af ulykkesstedet, herunder nødflytning fra bil

Førstehjælp ved:

  • kredsløbssvigt i forbindelse med ydre og indre blødninger
  • nakke-, ryg- og hovedskader
  • både vågne og bevidstløse personer, herunder stabilt sideleje

Det er en forudsætning for at modtage dit bevis for gennemført undervisning, at du deltager aktivt i undervisningen.

Kurset er praksisorienteret med øvelser på gulvet. Kom derfor gerne i afslappet tøj, som du kan bevæge dig i.

Vi har kurser i kommunerne Gentofte, Furesø, Allerød, Hillerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Gribskov og Halsnæs.

Se også vores andre førstehjælpeskurser her

 

Filtrér