Skip to content
Gå til italienskundervisning hos FOF Nordsjælland

Italiensk A2

Italiensk A2

Du har en grundlæggende forståelse af sproget og dets opbygning er klar til at blive endnu bedre - på både udtale og grammatik.

Når du er på A2-niveau kan du forstå de mest almindelige ord og udtryk, fx oplysninger om dig selv, din familie og dit arbejde. Du kan forstå indholdet i korte og klare beskeder, og kan deltage i en almindelig meningsudveksling af kortere varighed. Du kan læse enkle tekster og forstå kortere, skriftlige beskeder og breve samt skrive enkle tekster, såsom breve og personlige notater.

Du er velkommen til at kontakte underviseren vedr. valg af trin.

Filtrér