Skip to content
Lær italiensk hos FOF Nordsjælland

Italiensk A2+

Italiensk A2+

På et Italiensk A2+-niveau kan du forstå hovedindholdet, når der bliver talt om almindelige dagligdags emner, hvor sproget er klart og præcist, og du kan deltage aktivt i samtalen. Du kan samtidig forstå hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner der særligt interesser dig, hvis der tales langsomt og tydeligt.

Du kan forstå tekster, der er skrevet i dagligdags sprog eller er arbejdsrelateret, og du kan forstå indholdet af almindelige personlige breve, og kan selv udfærdige enkle typer af breve, fx et takkekort eller en invitation.

A2+ er det sidste niveau af basisniveauerne

Du er velkommen til at kontakte underviseren vedr. valg af trin.

Filtrér