Skip to content
Kom med på fyraftensvandring i Folehaveskoven med FOF Nordsjælland

Fyraftens-vandring i Folehaveskoven i Hørsholm (5 km)

Fyraftens-vandring i Folehaveskoven i Hørsholm (5 km)

Folehaven er en af Nordsjællands frodigste løvskove – her findes både småsøer og skovenge, som udgør mange levesteder for dyr og planter.

Vi skal høre om nogle af de over 60 fortidsminder, der findes i Folehaven. Vi kommer bl.a. forbi langdysser som er fra den tidlige bondestenalder og bronzealderhøje.

Husk: Godt fodtøj, tøj efter vejrforholdende og evt. lidt at drikke og spise.

Mødested: P-pladsen ved Hørsholm Kirkegård, Folehavevej 60, 2970 Hørsholm