Skip to content
Vandring i Aggebo Hegn ved Græsted med FOF Nordsjælland

Vandring i Aggebo Hegn ved Græsted (ca. 5 km)

Vandring i Aggebo Hegn ved Græsted (ca. 5 km)

Græsted Aggebo Hegn er to små skove, der ligger lige op til hinanden og opfattes som én skov. I hele Nordsjælland er der i tidens løb blev svedet enorme mængder af trækul.

Vi går ad den meget smukke og kuperede sti til Kulsvier-hytten. I dag bliver der igen svedet kul i Aggebo Hegn. Det er Aggebo Kulsvierlaug, der holder til ved kulsvierhytten i den sydlige ende af Aggebo Hegn ved Dams Sø.

Janet Bendixsen vil fortælle om skoven og historien om fremstillingen af trækul.

Mødested: P-plads overfor Tulstrupvej 3, 3230 Græsted

Foto: © Thomas Hindsgaul, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons