Skip to content
Besøg BioInsect med FOF Nordsjælland

BioInsect - spiselige insekter

BioInsect - spiselige insekter

Insekter er gennem mange år blevet spist af millioner af mennesker i Asien, hvor der er en tradition for at supplere føden med protein fra insekter. I Europa er insekter til konsum et nyt begreb.

Først indenfor de seneste 10 år er der kommet gang i insektproduktioner med det primære formål at producere protein. I Danmark produceres insekter til foder og human ernæring, hovedsagelig melorme, fårekyllinger og soldaterflue.

Vi skal besøge BioInsect ApS, der producerer melorme til fødevarer, foder og gødning. Her får vi en rundvisning, vi hører om pasningen af ormene og får et oplæg om produktionen – og så får vi naturligvis også lov at smage. 

Melormene blev tidligere produceret på Gjeddesdal Erhvervsgård, men firmaet har købt nye bygninger i Havdrup, og det er her besøget finder sted. 

Mødested: BioInsect ApS, Salbjergvej 26, 4622 Havdrup