Skip to content
Kom med FOF Nordsjælland på tur i fodsporene på arbejdernes København

I fodsporene af Arbejdernes København

I fodsporene af Arbejdernes København

Siden de første stenalderbebyggelser i området der blev til København, har mange af indbyggerne måtte arbejde for det daglige brød. 

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen følger gennem århundredes spor efter disse arbejdere. Det var handel og søfart, der blev de afgørende erhverv i byen. Men ved siden af dem voksede håndværk og serviceerhverv frem. 

Allerede i middelalderen begyndte man at organiserer sig i laug. Det ældste vi kender, er bagersvendenes laug fra 1403. Frem til laugenes ophævelse i 1862, var arbejdsmarkedets forhold reguleret gennem kongeligt privilegerede laug, selvom der også var kampe mellem laugssvendene og samfundet. 

Efter laugenes ophævelse stod arbejdsfolkene alene, og begyndte fra 1871 at organiserer fagligt og politisk. Det gav en over 30-årig kamp mellem arbejdsgiverne og staten på den ene side og de nye arbejderorganisationer på den anden. En kamp der kulminerede i stor lockouten i 1899, hvorefter Septemberforliget blev arbejdsmarkedets grundlov. 

Der er tid til et "vandhul" midtvejs.

Inkl. i prisen: Guidet tur, men ekskl. drikkevarer.

Mødested: Foran Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K. 

Slutsted: I Bredgade