Skip to content
Fotokursus med Lisbeth Johansen: Det personlige udtryk

Kreativ foto - det personlige udtryk

Kreativ foto – det personlige udtryk

At finde et personligt udtryk når man fotograferer, har meget at gøre med mod. Mod til at prøve nye ting af, til at lave fejl og til at tage billeder, man aldrig havde troet, man skulle tage.

I et trygt rum vil den enkelte deltager blive udfordret til at slippe mere fastlåste idéer om, hvordan billeder skal være, for derved at kunne bevæge sig mod et mere personligt, levende og autentisk billedsprog.

Vi vil hente inspiration i forskellige fotografiske genrer. Men da denne workshop handler mindre om at dedikere sig til en bestemt fotografisk stil og mere om at prøve nye ting af, kan der også være fokus på alternative inspirationskilder. Hver deltager vil blive bedt om at sende en kort tekst og et par billeder inden kursusstart.

Basal kendskab til manuel teknik er en fordel, men ikke et krav. Ud over undervisningstiden skal du afsætte nogle timer til de opgaver, der skal løses. Hver enkelt deltager afslutter med et færdigt resultat, som gennemgås sidste dag.

Kurset forløber over fire hverdagsaftener og en kort weekendworkshop.

KREATIVE KURSER

Se alle aktuelle kurser