Skip to content

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked, før alle efterårets hold bliver lagt online 22. juni (bemærk ny dato).

Skrivekurser hos FOF København

Tekst og fotografi – ord og billeder forbundet

Tekst og fotografi – ord og billeder forbundet

Med fotograf Marie Munkner og forfatter Emma Kjær Madsen

Her undersøger vi to slags medier: billedet og skriften. Vi skal skrive som et billede og fotografere som en tekst for derefter at give feedback til hinanden. En forfatter og en fotograf skiftes til at undervise, og to af mødegangene er de begge til stede.

Gennem et øvelsesbaseret forløb laver vi gymnastik for sanserne. Vi stjæler fra store og små værker, gendigter, går i dialog, efterligner og karikerer.

Undervejs undersøger vi, hvordan følelser, troværdighed og stil blandt andet gestaltes på forskellige måder gennem tekst og billede. Vi finder ligheder og forskelle, styrker og svagheder, og eksperimenterer med at overskride grænserne mellem de to udtryksmuligheder – og finder ud af, hvordan de kan gøre hinanden stærkere.

Overordnet handler forløbet om at stille sig åben overfor og genoverveje disse to mediers rolle. Hvis vi kan lære at bruge af hinandens værktøjskasser, kan vi så få billedet til at tale og skriften til at lyse?

Konkret skal vi skiftevis arbejde med skriveøvelser baseret på billeder og billedeopgaver baseret på tekst. F.eks. hvilken tone har en tekst? Er den komisk, nøgtern, esoterisk osv.? Hvordan oversætter vi det til et fotografi?

Imitation er en stor del af undervisningen – efterligning af andre værker. Gendigtning såvel som oversættelse i en cross-over mellem de to ganske forskelligartede medier. Ud fra et fotografi indleder vi med en stringent tekst som en ren beskrivelse, og fra gang til gang arbejder vi med tekstens udvidelse fra rent billede til filmisk fortælling.

Du bliver også præsenteret for uddrag af værker og litteratur, som reflekterer over sammenkoblingen af tekst og billede. Her er et eksempel filmskaberen Robert Bresson, som i sin bog »Noter til Kinematografen« har nedtegnet en række interessante dogmer for, hvordan han vil instruere sine film. Vi skal også blive inspireret af værker, som arbejder konkret med tekst og billede – f.eks. »Teotwawki« af Lars Skinnebach, »Take Care of Yourself« af Sophie Calle og »Frit Flet« af Naja Marie Aidt, Mette Moestrup og Line Knutzon.

Kurset er for alle med interesse for ord og billeder. Du kan have arbejdet med fotografi, film eller skrift før, men kurset kræver ikke særlige forkundskaber – blot en nysgerrighed og en lyst til at arbejde med og få feedback på konkrete opgaver.

KREATIVE KURSER

Se alle aktuelle kurser