Skip to content

Hvis du har gået på et hold i foråret, som fortsætter til efteråret, har vi reserveret en plads til dig. Du får direkte besked, før alle efterårets hold bliver lagt online 19. juni.

Ud i naturen med FOF København

Ornitologi for begyndere - vinterens fugle og fuglestemmer

Ornitologi for begyndere – vinterens fugle og fuglestemmer

Vi skal se på de fugle, der overvintrer i Danmark og lære dem at kende på deres karakteristika – udseende, flugt, stemmer, levevis og tilholdssteder. Det drejer sig både om de danske fugle, der bliver her vinteren over, og om dem, der kommer hertil for at overvintre.

Vi skal høre om hvordan fuglene overlever den strenge vinter, om hvor de finder deres føde, og om der virkelig er fugle der yngler om vinteren...? Vi tager også hul på forårets komme og lærer fuglenes stemmer at kende. Hvilke fugle kan nemt bestemmes på stemmen, hvilke fugle kan vi bedst bestemme på deres udseende, og hvor finder jeg flere oplysninger om fuglene?

Vi starter med rødhalsen, der netop synger om vinteren, introduceres herefter til de mest almindelige sangfugle, og slutter af med den nordlige nattergal, som formentlig er den kendteste af sangfuglene.

Kurset munder ud i en afsluttende lørdagsudflugt (sted efter nærmere aftale), hvor vi forsøger os med artsbestemmelser i praksis.

SAMFUND, KULTUR OG NATURFAG

Se alle aktuelle kurser