Skip to content

Har du gået på et hold i foråret, som fortsætter i efteråret? Vi udsender forhåndsreservationer i perioden 29. maj-18. juni. Fra 25. juni kan du se alle efterårets hold online.

Madkurser hos FOF København

Pølsemageri – Sausage Making Course

Pølsemageri – Sausage Making Course

For English see below.

I Danmark kender vi mest friskpølser i form af medister, men friskpølser kan være så meget mere og andet. Det er nemt at få inspiration fra det store udland – tænk blot på chipolata fra Frankrig, cumberland fra England, salsiccia fra Italien, de mange forskellige typer chorizoer fra henholdsvis Spanien og Latinamerika for slet ikke at tale om det store udbud af friskpølser som ses hos slagterne i USA. Listen er uudtømmelig!

Vil du gerne selv prøve kræfter med at være pølsemager? På dette kursus bliver du klædt på til at kunne fremstille lækre og saftige håndrørte friskpølser, som både kan steges og grilles. Du får grundviden til at kunne udvikle dine egne opskrifter, for det geniale ved pølser er, at det kun er fantasien, som sætter grænser for hvilke smags og ingredienssammensætninger, der kan fremtrylles.

Under fremstillingen af pølserne gennemgår vi teknikkerne for stopning og afdrejning af pølserne, og hvordan pølserne på forskellig vis kan efterbehandles og tilberedes.

Aftenen bliver afsluttet med en lettere anretning, hvor der smages på de forskellige pølser.

Kursets indhold

 • Vi gennemgår de 7 faktorer for pølsefremstiling
 • Vi kommer omkring valg af udskæringer og kødets kvaliteter
 • Tips til valg og håndtering af krydderier og andre ingredienser 
 • Grundviden til at udvikle egne opskrifter
 • Grundteknikker om stopning og afdrejning
 • Forskellige muligheder for tilberedning og efterbehandling af pølser
 • Afslutning med en lettere anretning og smagning
 • Opskrifter til at tage med hjem

Medbring

Drikkevarer og forklæde. Evt. frostposer eller beholdere til at opbevare de pølser ind i, som du kan tage med hjem. 

Værd at vide

Råvarer er inkluderet i prisen. Af hensyn til planlægning og indkøb lukkes madkurser for tilmelding ca. 7 dage før kursusstart. Tilmeld dig derfor gerne i god tid, så du er sikret en plads.

 

Sausage making course – learn how to make fresh sausage

In Denmark we are most familiar with the fresh sausages we call medister (a long sausage made of pork, lard and spices), but homemade sausage can be so much more. It is easy to find inspiration from other cuisines—just think of French chipolata (small spicy sausages), English Cumberland sausages (often formed in coils), Italian salsiccia and the many types of chorizos from Spain and Latin America, not to mention the wide range of fresh sausages on offer from butchers in the USA. The list is endless.

Would you like to try your hand at sausage making? In this course you will learn how to make delicious and juicy hand mixed fresh sausages that can be fried or grilled. You will acquire the basic skills for developing your own recipes. The beauty of sausage making is that the only limit to the flavour and ingredient combinations is the imagination of the chef.

During the preparation process, we will go through the techniques for stuffing and twisting the sausages, as well as how the sausages can be finished and cooked in different ways. The evening ends with a light meal where you can sample the different varieties of sausages.

Course description

 • We go through the seven steps of sausage production
 • We discuss the choice of cuts and the qualities of the meat
 • Tips for selecting and handling spices and other ingredients
 • Basic principles for developing your own recipes
 • Basic stuffing and twisting techniques
 • Different options for preparing and finishing sausages
 • We finish with a light tasting of our sausages
 • Recipes to take home

What to bring

Own beverages and apron. Possibly freezer bags or containers to transport the sausages

Note

The ingredients are included in the price. For the sake of planning and purchasing, food courses are closed for registration approx. 7 days before the start of the course. Please register in good time so that you are guaranteed a place.

Familie på madkursus

MAD OG VIN

Se alle aktuelle kurser