Skip to content
foto af yoga

Astanga Yoga (in English)

Astanga Yoga (in English)

For English see below.

Få sved på panden og det indre smil frem med den dynamiske yogaform astanga.

Astanga yoga giver dig ikke kun en stærk og let krop men også et fokuseret, roligt sind og en dyb følelse af vitalitet. Systemet er kendetegnet ved serier med en flydende sekvens af gradvist mere udfordrende stillinger, hvor bevægelserne knyttes sammen af et specifikt åndedræt.

Skridt for skridt lærer du de grundlæggende teknikker og stillinger i første serie.

Der afsluttes med afspænding.

 

Astanga Yoga

Bring out your inner smile with the dynamic yoga form astanga.

Astanga yoga not only gives you a strong body but also a focused, calm mind and a deep sense of vitality. The training system is characterized by series with a fluid sequence of progressively more challenging poses, where the movements are linked by a specific breath.

Step by step you learn the basic techniques and positions in the first series.

Every class ends with relaxation.

MOTION, DANS OG YOGA

Se alle aktuelle kurser