Skip to content

Størstedelen af vores aktiviteter – med få undtagelser – er fortsat nedlukkede og genåbner tidligst i perioden 21. april til 21. maj, afhængig af aktivitetens type. Nærmere information om genåbning følger.

Læs mere her
Syng kor hos FOF København

Gladsaxe Kammerkor

Gladsaxe Kammerkor blev stiftet i 1970, og det er i dag et kor med 40 nodelæsende medlemmer.

Korets repertoire er klassik kormusik. Vi udfører mindst seks koncerter om året - mest a capella - men mindst en af koncerterne er med instrumental ledsagelse og ofte også solister.

Vi har ingen aldersbegrænsning, så længe der er kvalitet. Vi har ambitioner, men socialt samvær og korøvelser har en fin balance.

Se mere på gladkor.dk eller kontakt Sunniva Karstoft tlf. 2681 8413 / kleinsgade6@outlook.dk eller Finn Hass tlf. 2423 6957 / hassfam@webspeed.dk, hvis du er interesseret.