Skip to content
Sprog og kommunikation hos FOF København

Almen sprogforståelse

Er du sproginteresseret ud over det sædvanlige, eller savner du nogle basiskundskaber for at skærpe dine indlæringsevner i det fremmedsprog, du har sat dig for at lære?

Over 6 onsdage får du en grundlæggende indsigt i forskellige aspekter af fænomenet sprog.

Kurset er inddelt i fire hovedbestanddele, som gensidigt kan belyse hinanden:

1. Hvad er sprog?

  • sprogets oprindelse og de forskellige sprogfamilier
  • de mange tegn og forskellige alfabetsystemer
  • sprog og kultur, hænger de sammen?

2. Grammatiske grundbegreber

  • Hvad er syntaks? (sætningstyper / konjugationer / sætningsanalyse)
  • Hvad er morfologi? (ordklasser / kasus)

3. Lingvistik

  • privat vs offentlig sprog, hvornår bruger vi hvad?
  • standard og variation i sproget
  • dialekter / sociolekter / etnolekter - hvem taler hvordan og hvorfor?

4. Latin

  • latin som redskab til at forstå fremmedord og fremmedsprog engelsk, spansk mv.
  • latin som Europas fællessprog

Undervisningen er tilrettelagt som mindre oplæg fra underviserens side og efterfølgende opgaveløsning og anbefalinger til yderligere fordybelse.

Forberedelsestid inden hver mødegang ca. 20 min.

Materiale

Babelstårnet, Christensen, B. et al. (Gyldendal, 2010) Bogen ligger gratis på nettet: https://gyldendalgymnasie.gu.dk/kig-i-bogen/babelstaarnet-stx-9788702031041-uddrag/#/

Undervisning i sprog

SPROG

Se alle aktuelle kurser