Skip to content
Lær engelsk hos FOF København

Engelsk – niveau B1 – online

Engelsk – niveau B1 – online

Engelsk niveau B1 er for dig, der forstår hovedindholdet i dagligdagsemner samt udsendelser i radio og tv, hvor der tales klart og tydeligt. Du forstår tekster i hverdagssprog, og du kan klare mange situationer, der opstår ved rejser i udlandet. Du kan indgå uforberedt i samtaler om hverdagsemner og kan fortælle en historie eller give et kort resumé af en bog eller film.

Dette hold er noget for dig, hvis du gerne vil nuancere dit sprogbrug og udvide dit ordforråd på engelsk. Vi fokuserer især på samtale og på, at du føler dig tryg på engelsk. Vi arbejder med et varieret og relevant udvalg af tekster, lytteøvelser, videoer, grammatikøvelser gennem tale, diskussioner osv.

Underviseren udvælger ud fra forskellige kilder en diversitet af materiale som både er relevant og up-to-date. Det kan være alt fra pdf-filer, video- og audio fragmenter, nyhedsartikler, noveller eller andet fiktion, interaktivt materiale fra nettet og billedmateriale. Ønsker fra deltagerne kan også tages op og inkluderes i undervisningen.

Materialet bliver sendt per e-mail fra gang til gang således, at der er mulighed for en vis fleksibilitet i kursets indhold.

Online undervisning giver stor fleksibilitet og er noget for dig, hvis du for eksempel har en travl hverdag og ikke har tid til den transporttid, der følger med undervisning i klasserum. Du kan få undervisning, dér hvor du er f.eks. fra dit hjem, på farten eller på arbejdspladsen.

Et online undervisningsforløb er en meget effektiv måde at lære på:

Undervisningsformen og læringsforløbet er lidt mere struktureret og koncentreret end et forløb i et klasserum. I lidt højere grad styrer underviseren forløbet for at sørge for at alle får taletid.

Et online forløb giver de samme fleksible læringsmetoder som man får i et fysisk klasselokale:

Vi bruger Zoom, og teknologien bag programmet rummer for eksempel muligheden for at lave gruppearbejde eller interaktion med de andre deltagere. Underviseren kan således dele klassen op i grupper, og når en gruppe har brug for hjælp, kan de ”kalde” på underviseren. Samtidigt kan underviserens skærm og lyd deles og fungerer på den måde som tavle.

Og hvad med det tekniske?

Onlineundervisningen foregår via programmet Zoom, som er meget brugervenligt. Det eneste, du har brug for, er en computer med webcam og en god internetforbindelse. Inden opstart vil du modtage link af underviseren med indkaldelse til holdet.

Undervisning i sprog

SPROG

Se alle aktuelle kurser