Skip to content

Har du gået på et hold i foråret, som fortsætter i efteråret? Vi udsender forhåndsreservationer i perioden 29. maj-14. juni. Fra 25. juni kan du se alle efterårets hold online.

Lær spansk hos FOF København

Spansk konversation

Her har du mulighed for at arbejde med din læseforståelse og mundtlige spanske på et højt niveau.

Formålet med kurset er primært at styrke deltagernes mundtlige spanske. Dette sker bl.a. gennem rollespil i små grupper, ved at læse og drøfte avisartikler om aktuelle emner og ved at gennemgå tekster og se videoer om aktuelle sociale, politiske eller kulturelle forhold i dagens Spanien og Latinamerika.

På holdet vil der også være mulighed for at øve grammatik, oversættelse mm. Vigtigst er det, at vi sammen får talt en masse spansk og bliver klogere på den spansksprogede verdens kultur- og samfundsforhold undervejs.

Materialet udleveres af underviseren på holdet og lektiemængden bestemmer du selv. Du er også velkommen til selv at foreslå emner, der kan arbejdes med i klassen.

Undervisningen på holdet vil primært foregå på spansk, men der kan gives forklaringer og stilles spørgsmål på dansk når nødvendigt. Forudsætninger for deltagelse er spanskkundskaber svarende til B1-niveau.

For at få et så homogent forløb så muligt, er det vigtigt, at deltagerne er på nogenlunde samme kompetenceniveau, men aktiviteterne tilpasses selvfølgelig stadig kursisternes styrker, udfordringer og behov.

Undervisning i sprog

SPROG

Se alle aktuelle kurser