Skip to content

Glæd dig til forårets kurser, foredrag og ture! Vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, og hele programmet er online den 12. december.

Online undervisning hos FOF København

Spansk – niveau A2 – online

Spansk – niveau A2 – online

Har du allerede et grundlæggende kendskab til spansk, og kunne du tænke dig at blive endnu bedre? Eller har du færdiggjort vores kursus i spansk niveau A1 eller A1+?

Hvordan foregår undervisningen?

På dette kursus vil din samtalefærdigheder, dit ordforråd og dit kendskab til grammatikken forbedres yderligere, og vi øver udtalen, så du kan udtrykke dig klart og præcist i en samtale. Vi øver os i at tale om dagligdagsemner og aktuelle begivenheder. Undervisningsmaterialet vil være en serie (tilgængelig på internettet), der passer til niveauet, og som belyser flere af de emner, vi kommer til at arbejde med.

Hvem er målgruppen?

Spansk niveau A2 er for dig, som allerede forstår de mest almindelige ord og udtryk, og som kan fortælle om dig selv, din familie og dit arbejde. Du kan læse enkle tekster og forstå indholdet i kortere, skriftlige beskeder og breve. Du kan deltage i en almindelig meningsudveksling af kortere varighed, og du evner at skrive enkle tekster såsom breve og personlige notater.

Undervisning online – hvordan fungerer det?

Onlineundervisning skaber et koncentreret læringsforløb, hvor undervisningsformen naturligt er struktureret lidt anderledes end et forløb i klasserum. F.eks. vil underviseren i lidt højere grad skulle styre forløbet for at sørge for, at alle får taletid.

Samtidig rummer onlineundervisning i dag også muligheder for en række af de læringsmetoder, som  bruges i en fysisk baseret undervisning. Bl.a. kan underviseren dele klassen, hvor deltagere kan lave opgaver sammen to og to eller i mindre grupper i dele af undervisningen, og der kan efterfølgende samles op med hele holdet. Samtidigt kan underviserens skærm og lyd deles, og den fungerer på den måde som tavle.

Og hvad med det tekniske?

  • Onlineundervisningen foregår via programmet Zoom, som er meget brugervenligt.
  • Det eneste, du har brug for, er en computer med webcam og en god internetforbindelse.
  • Inden opstart vil du modtage link af underviseren med indkaldelse til holdet.

SPROG

Se alle aktuelle kurser