Skip to content
Førstehjælp hos FOF København

Gratis førstehjælp – for borgere i Gentofte Kommune

Gratis førstehjælp – for borgere i Gentofte Kommune

På dette 4-timers førstehjælpskursus lærer du bl.a. om overlevelseskæden, om hjerte-lunge-redning, brug af hjertestarter, førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene, lejring af bevidstløse og om alarmering. Du vil desuden høre om lokal placering af hjertestartere, om hjertestarter-app og om hjerteløberordningen.

Der vil være tid til spørgsmål undervejs, også om individuelle problematikker i forhold til tryghed og forebyggelse i egen bolig eller på arbejdsplads.  

Afslutningsvis vil du få udleveret et elektronisk kursusbevis og et link til evaluering af kurset. Efter kurset kan førstehjælpsbogen med det relevante pensum kunne erhverves for 90 kr., hvis man ønsker det.

Værd at vide

Kurset henvender sig til voksne og unge fra 15 år. Det er gratis og kun for borgere i Gentofte Kommune. Deltagere med bopæl i andre kommuner kan ikke deltage. Kurset dækker IKKE pensum til knallert- eller bil-kørekort.

Ved tilmelding opgiv da venligst bopælsadresse og cpr-nr. på samtlige personer, der ønskes tilmeldt. Evt. afbud bedes meddelt i god tid, så andre kan få glæde af pladsen.

Medbring evt. selv mad og drikke.

Gentofte kommune logo 
Filtrér