Skip to content
Rundvisninger, Slotsholmen, FOF København

I Christian den 4.'s fodspor på Slotsholmen

I Christian den 4.'s fodspor på Slotsholmen

Vi mødes på Børsrampen op til Christian den 4.s monumentale børsbygning med de svungne gavle under dragespiret, hvis monstre som i eventyrerne vogter rigets kostbarheder. Derefter fortsætter vi mod Holmens Kirke med dens rige, barokke billedskærerudstyr og det imponerende kapel med søheltene Niels Juels og Tordenskjolds monumentale grave.

Christian den 4. sætter også sit præg på Slotsholmen med Tøjhuset og Proviantgården omkring den nu tilkastede galejhavn (nu Bibliotekshaven) og det tidligere kongelige bryghus med samlingen af skulpturfragmenter fra 1600- og 1700-tallet.

Vi passerer de fine 1700-talsbygninger langs Frederiksholms Kanal og slutter på Christiansborgs Ridebane mellem resterne af Christian den 4.s pragtfulde barokslot.

Værd at vide

Bemærk: Hvis der i kirken foregår kirkelige handlinger såsom vielse, dåb, bisættelse osv., vil det ikke være muligt at aflægge besøg.

RUNDVISNINGER OG TURE

Se alle aktuelle ture