Skip to content
Vandretur med litteratur og natur - foredragsrække med FOF Nordsjælland

Vandretur med litteratur og natur - Samlet pakke 3 ture

Vandretur med litteratur og natur - Samlet pakke 3 ture

"Er ikke ansat hos poplerne,
men vi er i familie
langt ude;
Og den måde de forsvinder i aftenmørket på
kender jeg godt fra mig selv."

(Eske K. Mathiesen, Raderinger, 2005)

Snør vandreskoene og fold alle sanserne ud! Vi skal ud i naturen og ind i litteraturen. Fælles for de tre vandreture er nemlig, at de kombinerer frisk luft, skønne naturoplevelser og fælles litteraturoplevelser. Kom med på vandreture i de smukke, nordsjællandske landskaber, der undervejs byder på velkurateret og alsidig oplæsning og miniforedrag med og om naturen i litteraturen.

Det litterære udvalg vil spænde vidt – lige fra den nyeste poesi over faglitterære bestsellere til både nye og ældre romaners varierende naturbetragtninger. På hver gåtur præsenteres både nyt og gammelt, faglitterært og skønlitterært. Og stemningerne i teksterne vil variere, så det bliver både sjovt, klogt, sært og smukt undervejs – så mon ikke der vil være noget for enhver læsesmag?

Til hver vandretur udleveres en oversigt over dagens litteratur. Du kan købe turene enkeltvis eller alle tre ture i én samlet pakke.

Onsdag d. 22. marts kl. 10-12 – Krogerups jord:

Vi går fra Krogerup Højskole forbi avlsgårdens marker gennem skov og ud hvor landskabet åbner sig imod kysten.

Undervejs forandres jorden vi går på fra fed muld, over forårsspæd skovbund, til Babyloneskovens langdysser med havudsigt – og vi vil undervejs blive oplyst, underholdt og måske endda rørt over passager fra litteraturen om alt lige fra bondens fede muld, over landskaberne under jorden, til dyrelivet under vores fødder. Og selvom det er jorden, der er dagens omdrejningspunkt kan det sagtens være, at vi møder den sorte ravn, der holder til i Krogerupskovene – og hører lærkens forårstrille ude over de åbne marker. 

Efter turen er der mulighed for at drikke kaffe eller spise frokost i Aarstiderne Avlsgårds hyggelige café, der ligger ud til marker og skolehaver lige ved siden af Krogerup højskole, hvor vi starter og slutter turen.

Mødested: Foran Aarstidernes store, gule trælade (lige overfor den populære halmballelabyrint).

Du kan også købe denne tur alene her.

Onsdag d. 12. april kl. 10-12 – Fredensborgs træer:

Vi går i Frederik Vs vilde Versailles-drøm af en slotspark ved kanten af Esrum sø og iagttager, hvordan parken løbende skifter karakter fra stramt kæmmet barokpark til prydskov med anemoner i knop undervejs. Vi ser, hvordan træerne som soldater danner alléer og symmetriske akser, og vi ser op på forårstrækronerne og lader litteraturen bringe os nærmere træernes fiktive og virkelige historier. 

Efter turen er der mulighed for at drikke kaffe eller få stillet lidt sult på Sørup kaffestue ved Esrum Sø ti minutter fra start og slutpunktet, eller på den hyggelige café Daisy i Fredensborg. 

Mødested: Indgangen til Fredensborg Slotspark på Skipperallé v. Slotsgade. 

Du kan også købe denne tur alene her.

Onsdag d. 3. maj kl. 10-12 – Nivås vand:

Vi går fra Nivaagaard gennem varierende, lavtliggende landskaber. Undervejs passerer vi åer, kanaler, lergrave og andre vådområder, før vi endelig rammer det store hav. Dagens oplæsninger handler om vand og vandets liv og natur. For det er netop vandet, det nordøstsjællandske smeltevand, der i slutningen af den sidste istid for over 16.000 år siden strømmede mod havet og skabte det finkornede Nivå-ler, der dannede grundlag for teglindustrien og den medfølgende stationsby. 

Vi slutter turen i Nivaagaards skønne park, der rummer en lille dam grønnere end i eventyrene. Efter vandreturen har man har mulighed for at købe kaffe eller frokost i Nivaagaards Café (kræver ikke entré til museet). 

Mødested: På Nivaagaards P-Plads lige ved lågen ind til parken.

Du kan også købe denne tur alene her.

Praktisk info: 

Vi vandrer både i natur og kulturlandskaber, og hver vandretur begynder og ender cirka samme sted – altid i gåafstand fra en station og offentlig p-plads og altid nær en hyggelig café, hvor der er mulighed for at sætte sig ind og få en kop kaffe eller lidt frokost efterfølgende. 

Turene aflyses ikke ved dårligt vejr – bare klæd dig på efter vejret. 

Vi går hver gang 4-5 km i middel tempo. Turen varer i alt 1,5-2 timer.

Foto: © Tine Uffelmann og Daniel Overbeck / VisitNordsjælland