Skip to content
Psykisk førstehjælp

Psykisk Førstehjælp

Psykisk Førstehjælp

Et kursus i psykisk førstehjælp øger din viden om psykiske sygdomme, psykiske kriser og om handlingsmuligheder, hvis du står overfor et medmenneske, der har brug for hjælp.

Flere og flere rammes af psykiske lidelser, f.eks. som en konsekvens af stress eller alvorlige livskriser. Med et kursus i Psykisk Førstehjælp er du godt klædt på til at møde mennesker i akut krise og med psykiske lidelser.

Kurset indeholder et konkret redskab, KLIPS handleplanen, samtidig med at du får en relevant viden om de mest udbredte lidelser og krisetilstande, herunder depression og angst.

Viden er med til at aftabuisere, og jo før et menneske i psykisk nød hjælpes, jo hurtigere kommer det sig.

Det er vigtigt at kunne vurdere og reagere hensigtsmæssigt, hvis man står overfor en medborger, pårørende, klient eller kollega, der har brug for psykisk førstehjælp. Det giver kurset konkrete værktøjer til.

Materialet koster 250 kr. og kan købes direkte hos underviseren.

Om underviseren:
Instruktør på kurset er Henriette Hagild, Psykoterapeut MPF og uddannet Instruktør i Psykisk Førstehjælp hos Psykiatrifonden.