Skip to content
Havekurser hos FOF Nordsjælland

Drivhuse og orangerier

Drivhuse og orangerier

Drivhuse og orangerier er blevet populære. Det at have et drivhus eller et orangeri handler ikke kun om hvilke planter, man kan dyrke i det, og hvordan det kan indrettes som opholdsrum med siddeplads. Det handler i høj grad også om placeringen som element i haven - hvordan det kan indgå i haven som en harmonisk enhed i sammenhæng med opholdsområder og omgivende beplantning.

I løbet af dette foredrag vil der udover det plantemæssige også blive givet gode råd og idéer mht. drivhuse og orangerier som elementer i havens udformning, eksempler på modeller, vejledning til opsætning, den bedste indretning af drivhuset samt hvordan et almindeligt ikke-opvarmet drivhus dyrkningsmæssigt kan udnyttes hele året.

Kom ind i varmen og få inspiration til den nye sæson.