Vilkår, tilmelding og afmelding

Tilmelding

Uanset hvor du bor kan du deltage på FOF Nordsjællands kurser, aktiviteter og oplevelser.

Du kan vælge mellem følgende former for tilmelding:

  1. Tilmeld dig på hjemmesiden, og betal med Dankort, MobilePay eller få tilsendt et elektronisk girokort til din mail. Ved betaling med Dankort skal du pga. nye EU-sikkerhedskrav bekræfte dit køb med NemID*.
  2. Send en mail til kontakt.nordsjaelland@fof.dk eller ring til os på 3963 7010 og oplys navn, adresse, mail og tlf.nr. Vi sender en bekræftende mail med betalingsoplysninger.
  3. Ved personlig henvendelse i FOF Huset, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund.

Bemærk, at vi ikke fremsender mødekort. Det elektroniske girokort fungerer som mødekort efter indbetaling.

Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af holdet. Din tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betalingen. Overskrider du betalingsfristen, kan du uden varsel blive afmeldt holdet.

*EU’s skærpede sikkerhedskrav betyder, at du fremover skal godkende dine betalinger på nettet en ekstra gang. Du kan godkende en betaling på to måder:

  1. NemID: Du vil blive bedt om at indtaste dit NemID brugernavn samt adgangskode og herefter bekræfte via NemID appen på din telefon eller NemID nøgleviser. (NemID papkort kan ikke længere anvendes til at godkende kortbetalinger på nettet, så du skal benytte NemID app eller NemID nøgleviser).
  2. SMS-kode: Du modtager en engangskode på SMS fra Nets, som du skal indtaste ved betaling. 

På Nets’ hjemmeside kan du læse mere om godkendelse af kortbetalinger via NemID og SMS-kode. 

Kursusgebyr

Kursusprisen er nævnt ud for de enkelte hold. Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer såsom bøger, råvarer, model m.m.

Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige med bopæl i Gentofte kommune og studerende, der kan fremvise en kopi af en SU-støttemeddelelse med bopæl i Gentofte kommune, modtager tilskud fra kommunen på 25% af kursusprisen på undervisning, der henhører i Gentofte kommune. Dog ikke på udgifter til f.eks. entréer, bustransport, materialer, forplejning m.v. Bemærk, at cpr.nr. skal oplyses ifølge Gentofte kommune. Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningsloven, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge.

Materialeudgifter m.m.

Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Kursusinformation tilsendes per e-mail og sms

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at FOF Nordsjællands administration og undervisere må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via brev, e-mail eller sms. Det kan f.eks. være kursusinformationer om aflysninger. 

Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt. Når du er deltager eller kursist hos FOF Nordsjælland, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger. Læs vores privatlivspolitik her.

Afmelding og tilbagebetaling

Ønsker du at annullere din tilmelding, kan tilbagebetaling ske indtil 14 dage før kursets/foredragets planlagte start. Din betaling vil blive fratrukket et administrationsgebyr på 95 kr. Er der mindre end 14 dage til start, er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og betalingen kan ikke refunderes.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger pga. undervisers sygdom eller lign.*
  • lokaleaflysninger*

* Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Kan et hold ikke etableres, f.eks. på grund af for få tilmeldinger, returneres hele din betaling til din NemKonto. Derfor registrerer vi cpr.nr. på alle deltagere i vores database. 

Særlige afbestillings- og tilbagebetalingsregler

Ved rejser i ind- og udland, ture med overnatning, koncerter og teaterforestillinger, hvor der er indkøbt billet, samt kulturelle udflugter, der f.eks. inkluderer spisning, gælder 14 dages-reglen ikke. Kontakt FOF Nordsjælland på tlf. 3963 7010 eller på kontakt.nordsjaelland@fof.dk for at få oplyst frister for afmelding og tilbagebetaling. Ved rejser gælder rejsearrangørens/rejsebureauets regler. Depositum og senere ratebetaling af rejsen tilbagebetales ikke. Vi anbefaler, at du selv tegner en afbestillingsforsikring, der dækker rejsens fulde beløb. 

Fortrydelsesret

Bemærk venligst vedr. fortrydelsesret: Køb af kurser, foredrag og lignende hos FOF Nordsjælland er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

Corona-retningslinjer

Vi forsøger at tilrettelægge vores kurser, foredrag, rundvisninger og ture, så du kan føle dig tryg ved at deltage i vores aktiviteter. Vi har fastlagt nogle retningslinjer, der gør sig gældende for alle vores aktiviteter per 21. august 2020. Når du tilmelder dig vores aktiviteter med opstart efter denne dato, accepterer du hermed disse vilkår. Læs alle FOF Nordsjællands corona-retningslinjer her.

Forhåndstilmeldinger

Når du har været tilmeldt et sæsonhold (kursus eller foredragsrække) hos FOF Nordsjælland, reserverer vi en plads til dig på samme hold i næste sæson. Forhåndstilmeldingen er kun et tilbud – hvis ikke du har betalt inden betalingsfristens udløb, frigiver vi pladsen til andre interesserede.

Omlægning af undervisning

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen, f.eks. afholde mødegange som onlineundervisning, nedjustere deltagerantallet på holdet, flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv.

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler lukkes på grund af skybrud. I tilfælde af force majeure vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb. 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.


Der tages forbehold for ændringer i tilskudsregler og love samt for eventuelle tastefejl.