Vilkår, tilmelding og afmelding

Tilmelding

Alle er velkomne. Uanset hvor du bor kan du deltage på FOF Nordsjællands kurser, aktiviteter og oplevelser.  

Du kan vælge mellem følgende former for tilmelding:

1. Besøg vores hjemmeside www.fof-nordsjaelland.dk og betal med dankort, mobilepay eller få tilsendt et elektronisk girokort til din mail.

2. Send en mail til: kontakt@fof-nord.dk eller fof@fof-gentofte.dk (mail fra 4/12-2019: kontakt.nordsjaelland@fof.dk) eller ring til os på 3963 7010 og oplys navn, adresse, mail og tlf nr. Vi sender en bekræftende mail. Betalingsoplysninger står i mailen. Du kan vælge at få tilsendt et girokort med posten. På girokortet er startdato, tidspunkt og lokalitet angivet. Bemærk: Indbetalingskortet fungerer som mødekort. På girokortet er påtrykt en senest rettidig indbetalingsdato.

3. Ved personlig henvendelse i FOF-huset, Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund.

Det er vigtigt, at betalingsfristen overholdes af hensyn til oprettelse af holdet. 

Bemærk, at vi ikke fremsender mødekort. Det elektroniske girokort fungerer som mødekort (efter indbetaling). På dette angives startdato, tidspunkt og lokalitet.

Tilmeldingen er først endelig, når FOF Nordsjælland har modtaget betalingen. Overskrider du betalingsfristen, kan du blive afmeldt holdet.

Hvis et hold ikke kan oprettes, refunderer vi automatisk det fulde, indbetalte kursusgebyr til din Nemkonto. Derfor registrerer vi cpr. nr på alle deltagere i vores database. Privatlivspolitik.

Afmelding

Ved eventuel framelding skal du kontakte os hurtigst muligt.

Hvis du fortryder en tilmelding, kan du få dit kursusgebyr retur helt op til 14 dage inden kurset starter, fratrukket et administrationsgebyr på 95 kr. Herefter er tilmelding bindende og gebyret kan ikke refunderes uanset årsag til afmelding. 

Disse forholdsregler tages, fordi netop din tilmelding kan være afgørende for, at det nødvendige antal deltagere er tilmeldt, så holdet kan gennemføres.

Ved rejser i ind- og udland, ture med overnatning, koncerter og teaterforestillinger, hvor der er indkøbt billet, samt kulturelle udflugter, der f.eks. inkluderer spisning, gælder 14 dages-reglen ikke. Her gælder helt specielle afbestillings- og tilbagebetalingsregler. Kontakt FOF Nordsjælland på tlf. 3963 7010 eller på kontakt.nordsjaelland@fof.dk for at få oplyst hvilke frister for tilbagebetaling i forbindelse med afmelding, der er gældende. Ved rejser gælder den tekniske rejsearrangør/rejsebureauets regler. Depositum og senere ratebetaling af rejsen tilbagebetales ikke. Vi anbefaler, at du selv tegner en afbestillingsforsikring, der dækker rejsens fulde beløb. 

 

Deltagere fra andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner er velkomne idet vi tager højde for, at det i forbindelse med en revision af Folkeoplysningsloven er vedtaget, at deltagere, som melder sig til undervisning uden for hjemkommunen, har pligt til at oplyse CPR.NR. (§ 43, stk. 5).

Overflytning fra ét hold til et andet

Der vil være mulighed for at flytte til et andet hold efter nærmere aftale med vores administration. Undtaget herfra er dog musik- og instrumentalhold.

Kursusgebyr

Kursusprisen er nævnt ud for de enkelte hold. Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer, såsom bøger, råvarer, model m.m.

Reduceret pris (r.pris) i Gentofte kommune: Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige med bopæl i Gentofte kommune og studerende, der kan fremvise en kopi af en SU-støttemeddelelse med bopæl i Gentofte kommune, modtager tilskud fra kommunen på 25% af kursusprisen. Dog ikke på udgifter til f.eks. entréer, bustransport, materialer, forplejning m.v. Bemærk, at cpr.nr. skal oplyses ifølge Gentofte Kommune.

Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningsloven, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling: Udskiftning af underviser, ændring af undervisningslokale, sygdomstilfælde hos underviseren (kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet),  eller hvis kursisterne ikke møder op til undervisningen. Vi bestræber os på at have den samme underviser på i hele sæsonen, men ved længerevarende sygdom benytter vi vikarer. 

Hvis der ikke er nok tilmeldte til et kursus, forbeholder vi os retten til at aflyse det og kursusgebyret bliver refunderet. Teaterbilletter kan kun refunderes ved aflysning af forestillingen.

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler, der lukkes på grund af skybrud. I tilfælde af force majeure vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af underviser og sted, samt for aflysninger/forlængelser på grund af sygdom m.m.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mail-adresse: kontakt.nordsjaelland@fof.dk