Skip to content
Kultur hos FOF København

Oplev verdenskulturarven

Ved kulturhistoriker Flemming Jerk

ICOMOS, den verdensomspændende organisation under UNESCO, arbejder professionelt for bevaring af kultur- og naturarv i 110 lande og på 1073 lokaliteter, heraf 9 i Danmark og Grønland.

Vi ser nærmere på nogle af de mest bemærkelsesværdige af disse verdensarvens kulturelle højdepunkter.

  1. Om arven fra antikken og dens genfødsel i renæssancen. Fra Athens og Roms templer via Firenzes »humanister« og arkitekturteoretikere til Nordeuropas verdslige stormænd og deres slotte.
  2. »De romerske kejsere af tysk nation« – Karl den Stores og Otto’nernes romanske stil i domkirker ved Rhinen, residenser og markedsbyer.
  3. Johanniterriddernes og Den tyske Ordens beherskelse af bl.a. Balticum ved mægtige ringmurskasteller og imponerende »tvangsborge« langs Europas vandveje.
  4. Hanseaternes nordeuropæiske handelsnetværk, retshåndhævelse og borgerfrihed fra Flandern og Brabant til »de vendiske stæder« langs Østersøen.
  5. Nordfranske katedralers himmelstræbende gotik som talende symboler på »lyset i hjertet på den, der forkynder« ifølge Paulus’ 2. Korintherbrev.
  6. »Solkongen« Louis XIV og den genfødte klassicismes afsmitning fra Versailles: enevælden og égaliteten som inspiration i Frankrig som i England og Danmark.
  7. Barokken – måske den sidste store kristne stilart: fyrstbiskoppelige residenser ved Main og pragtklostre i Sydtyskland/Østrig.
  8. Den »oplyste« monark Frederik den Store som »folkets første tjener« – og den preussiske arv på godt og ondt.