Skip to content

Har du gået på et hold i foråret, som fortsætter i efteråret? Vi udsender forhåndsreservationer i perioden 29. maj-18. juni. Fra 25. juni kan du se alle efterårets hold online.

Undersøgelser i akvarel - kreative kurser hos FOF København

Undersøgelser i akvarel

Undersøgelser i akvarel

På dette akvarelkursus går vi ud fra enhver form for "vandfarve"… alt der kan fortyndes og fortættes med vand og pigment og afsættes på papir med pensel.

Vi undersøger forskellige maleteknikker, lys og mørke, lag på lag, valør og objekt-finding. Vi kommer uvægerligt også til at arbejde med tegning som en del af vores billedarbejde.

Du lærer at forfine din iagttagelsesevne og finde din egen streg, dit eget penselstrøg og dit sprog! Vi kan bruge oplæg fra billeder eller genstande. Fotos af natur, fugle og dyr, urbane billeder og landskaber m.m. Vi øver os i observation og gengivelse og tager altid afsæt i noget, man kan se.

En grundforudsætning for alt arbejde med billedkunst er nysgerrighed, mod og undersøgelse. Nysgerrighed på at prøve noget nyt, mod til at fordybe sig og fare vild, og sidst men ikke mindst, at bruge undersøgelsen som redskab til at erhverve sig nye "værktøjer" for billedkunstarbejde.

Kreative kurser – keramik og meget mere

KREATIVE KURSER

Se alle aktuelle kurser