Skip to content

Glæd dig til forårets kurser, foredrag og ture! Vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, og hele programmet er online den 12. december.

Lær at spille guitar hos FOF København

Seriøs guitar – alle niveauer

Seriøs guitar – alle niveauer

Ønsker du for alvor at forbedre din instrumentale kunnen på guitaren? Og have god tid til at fordybe dig i dit instrument?

På kurset er Kasper Søeborg din underviser. Han er erfaren som underviser og har også hele ni albums med original musik på Spotify og Itunes. Derudover står han bag tre guitar-bøger i eget navn.

Vi starter med at placere dig indenfor de seks semestres kategorier (se nedenstående) og alle genrer og teknikker. Derefter arbejder vi både praktisk og teoretisk med akkorder, klang, skalaer og soloarrangementer. Vi spiller både akustisk og elektrisk. Spansk guitar musik og fusion, folk, rock, jazz, blues, klassisk og flamenco.

Du bliver bedre til at improvisere og får både styrket din teknik og musikalitet!

Guitar niveau 1-6

Rammen for vores undervisning i guitar niveau 1-6 er et omfattende repertoire, som består af utallige numre fra rock, jazz, latin, flamenco, fusion, blues og klassisk. Vi spiller navne som Django Reinhardt, John Mclaughlin og stykker fra hele verden for at åbne guitarens univers op.

Vil du vide mere om niveauet for undervisningen i guitar? Læs mere om indholdet på de enkelte niveauer nedenfor.

Niveau 1

 • Skalaer
 • Durskala i syv positioner C-dur på tonenavne. 1-str. øvelser
 • Introduktion til ren mol, pentatonik og bluesskala
 • Arpeggio
 • Diatoniske fire klange (grundstilling): dur, mol, forst./formin. treklange i omvendinger
 • Akkorder
 • Barrégreb E og A form (maj7, mol7, 7, mol7b5, sus4, 9, mol9, 6, mol6)
 • Enkelt rytmespil og fingerspil eller lettere klassiske stykker
 • Imitation (prima vista)
 • To takter melodi med fjerdedelsnoder samt Berkeley læseøvelse »5-positions ascending«
 • Improvisation
 • Over 12 takters blues eller Tonal kadence
 • Repertoire
 • Mindst tre numre og en etude

Niveau 2

 • Skalaer
 • Durskala i syv positioner i samtlige tonearter på navne
 • Introduktion til harm. og mel. mol, dorisk og mixolydisk
 • Rytmiske grupperinger i trioler og 1/16-dele (sekvenser)
 • Arpeggio
 • Maj7, mol7, mol7b5, 7, i to oktaver fra E og A strengen
 • For akustisk/klassisk også højrehånds-etuder og fingerspil, f.eks Carcassi ametude og 6-tol em-etude
 • Blues og ragtime-fingerpicking
 • Akkorder
 • Dim7, 7#5,9, mol9, 7#9, voicing: "små" akkorder og omvendinger efter ledetone- princip (f.eks. 7 -3/3-1)
 • Imitation (prima vista)
 • To takters melodi (fjerdedele/ottendele) i position samt Berkeley læseøvelse i f.eks. Bb og Eb
 • Improvisation
 • II-V-I i dur og mol samt doriske ll-V sekvenser
 • Repertoire
 • Mindst tre numre, heraf en "chord/melody" og en etude udenad

Niveau 3

 • Skalaer
 • Harmonisk mol i syv positioner
 • Introduktion til frygisk, lydisk, locrisk, spansk 8-tone
 • Arpeggio
 • Harmonisk mol 4-klange samt f.eks Villa-Lobos etude nr.1.
 • For akustisk/klassisk: videreføring af højrehåndsteknikker og akkompagnement-modeller
 • Akkorder
 • Topnotevoicing (omvendinger) (maj7, mol7, 7, mol7b5 ) til 1. og 2. streng
 • Imitation (prima vista)
 • Bladlæs og spil over akkordprogression (ikke for svær standard) eller modal musik som f.eks. Davis: »So what« eller John Mclaughlin: »Meeting of the Spirits«
 • Improvisation
 • II-V-I i dur og mol samt doriske ll-V sekvenser
 • Repertoire
 • Mindst fire numre, heraf to solo-arr. og en etude udenad

Niveau 4

 • Skalaer
 • Alle kirketonearter og øvrigt introducerede skalaer lagt ud med grundtone fra E, A, D og G-strengen
 • Introduktion til "modes" på mel. mol, Altereret, 8- tone, Mixb9b13, Lydb7
 • Skalaer lagt ud i et-, to- og tre- strengsmønstre over hele gribebrættet
 • Arpeggio
 • Solo/stykke hvor arpeggios indgår, f.eks. Django Reinhardt, Ulf Wakenius, Joe Pass, Villa-Lobos, George, Benson, Scofield, John Mclaughlin
 • Akkorder
 • Videreføring af div. voicingmodeller og soloarrangementer
 • Omvendinger af II-V-I topvoice til E og H-strengen
 • For klassisk/akustisk: Deciderede flerstemmige solo-stykker (evt. latin-amerikansk eller flamenco)
 • Imitation (prima vista)
 • Imitation af linjer med kromatik. Bladlæsning af 12 takter (inkl. synkoper, 16-dele)
 • Improvisation
 • Opløsning af akkordprogressioner til arpeggios i tid over en "standard" samt brug af nævnte arpeggios og skalaer på en "musikalsk måde"
 • Repertoire
 • Fire numre på teknisk højniveau og en etude – f.eks Berkeleys Wholetone – mindst en i "skæv taktart", mindst to soloarrangementer og en skriftlig opgave

Niveau 5

 • Skalaer
 • Skalamæssige koncepter som f.eks. »Lydian chromatic concept«
 • Russel, John Mclaughlin, Ramon Ricker, spansk-frygisk, indisk o.a. rytmisk gruppering i 5, 6, 7, 9, 10
 • Sekvens-figurer (metoder som f.eks. Jerry Berbergonzi, Ralph Towner, sekventielle teknikker, overtonerækken)
 • Per Nørgaard, minimalisme
 • Arpeggio
 • 5-klangs arpeggios, hybridakkorder, kvartstabler, clusters
 • Poly-akkordisk bevidsthed
 • Akkorder
 • Skriftlige opgaver: Soloarrangementer m. topvoicing og analyser af f.eks Bach og Parker
 • Imitation (prima vista)
 • Imitation af "boppede" linjer samt bladlæsning af standards
 • Imitation
 • To takter i dur og mol med kromatiske forløb og i samtlige kirketonearter
 • Repertoire
 • Tre soloarrangementer og en aflyttet/indlært solo (Stern, Al Di Meola, Mclaughlin, Wes Montgomery, Bach o.a.)

Niveau 6

 • Integration
 • Specialisering i en stilart eller præsentation af all-round stilkendskab
 • Skriftlig kompositions- og arrangementsopgave eller aflytningsopgave på højniveau: Afslutningsopgave/speciale
 • Repertoire
 • Relevante eksempler på specialisering på koncertniveau

MUSIK OG SANG

Se alle aktuelle kurser